Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Nizozemska

Na tej strani je predstavljen nizozemski register plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Na Nizozemskem obstajajo tri vrste postopkov zaradi plačilne nesposobnosti:

 • stečaj,
 • moratorij (ali ustavitev plačil),
 • prestrukturiranje dolga.

Okrožna sodišča so pristojna za odločanje v vseh teh vrstah postopkov in za vzdrževanje relevantnih podatkov v svojih registrih. Prav tako so pristojna za (avtomatiziran) prenos obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti Sodnemu svetu (Raad voor de rechtspraak). Sodni svet uporablja ta obvestila ali osrednji register plačilne nesposobnosti (Centraal Insolventieregister – CIR).

CIR vsebuje vse informacije iz objavljenih obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, vključno z:

 • osebnimi podatki,
 • imeni podjetij,
 • identifikacijskimi številkami iz poslovnega registra,
 • podatki o upraviteljih,
 • vsemi predhodnimi obvestili.

Izjava o neprevzemanju odgovornosti nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

Osrednji register plačilne nesposobnosti vsebuje podatke, povezane s stečajem, odložitvijo zapadlosti plačil in odpisom dolgov za fizične osebe (posameznike), ki jih upravljajo lokalni registri pri različnih okrožnih sodiščih.

Ali je dostop do nizozemskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Pri spletnem dostopu do CIR ni nobenih omejitev.

Poslovnim uporabnikom je na voljo spletna storitev za hitrejše obveščanje o najnovejših objavah iz registra.

Kako iskati po nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Fizične osebe lahko iščete samo po:

 • imenu in datumu rojstva,
 • imenu, poštni številki in hišni številki,
 • datumu rojstva, poštni številki in hišni številki.

Pravne osebe/podjetja lahko iščete po:

 • imenu pravne osebe/podjetja,
 • številki pri gospodarski zbornici (Kamer van Koophandel),
 • poštni številki in hišni številki.

Iščete lahko tudi po datumu, okrožnem sodišču, vrsti objave, številki objave ali številki zadeve v postopku zaradi plačilne nesposobnosti.

Zgodovina nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

CIR je začel delovati 1. januarja 2005. V njem je mogoče najti vse zadeve, ki so se začele ali so bile objavljene po tem datumu.

Sorodne povezave

Osrednji register plačilne nesposobnosti na Nizozemskem

Zadnja posodobitev: 19/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.