Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Nizozemska

Ta del vsebuje kratko predstavitev nizozemskega registra plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Na Nizozemskem obstajajo tri vrste postopkov zaradi plačilne nesposobnosti:

 • stečaj,
 • ustavitev plačil (moratorij),
 • prestrukturiranje dolga.

Okrožna sodišča so pristojna za odločitve v zvezi s temi vrstami postopkov in za vzdrževanje podatkov v svojih registrih. Prav tako so pristojna za (avtomatiziran) prenos obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti Svetu za pravosodje, ki uporablja ta obvestila za osrednji register plačilne nesposobnosti (ORPN) o stečajih in ustavitvah plačil.

ORPN vsebuje vse informacije iz objavljenih obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, vključno z:

 • osebnimi podatki,
 • imeni podjetij,
 • identifikacijskimi številkami iz poslovnega registra,
 • podatki o upraviteljih,
 • vseh navedenih obvestilih.

ORPN je ustanovljen z zakonom, zato so informacije v njem pravno zavezujoče.

Poleg ORPN obstaja tudi nacionalni register postopkov za prestrukturiranje dolga (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), ki ga vodi eden od svetov za pravno pomoč (Raden voor rechtsbijstand). V ORPN so kot dodatna storitev (ki ni določena z zakonom) na voljo tudi podatki iz LRS. Vpogled v ORPN in LRS je mogoč na spletu.

Izjava o neprevzemanju odgovornosti nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

Osrednji register plačilne nesposobnosti vsebuje podatke, povezane s stečajem, odložitvijo zapadlosti plačil in odpisom dolgov za fizične osebe (posameznike), ki jih upravljajo lokalni registri pri različnih sodiščih.

Ali je dostop do nizozemskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Pri spletnem dostopu do ORPN ni nobenih omejitev.

Za poslovne uporabnike je na voljo internetna storitev, ki omogoča ponovno uporabo podatkov.

Kako iskati po nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Fizične osebe je mogoče iskati po:

 • imenu in datumu rojstva,
 • imenu, poštni številki in hišni številki,
 • datumu rojstva, poštni številki in hišni številki.

Obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ni več mogoče najti po preteku enega leta od datuma njihove objave. Podjetja in pravne osebe je mogoče iskati po:

 • imenu podjetja,
 • identifikacijski številki iz poslovnega registra,
 • naslovu.

Zgodovina nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

ORPN obstaja od 1. januarja 2005. Zato lahko vse zadeve, ki so se začele ali so bili objavljene po tem datumu, najdete v ORPN.

Povezave

Osrednji register plačilne nesposobnosti na Nizozemskem

Zadnja posodobitev: 06/02/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.