Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Severna Irska

Na tej strani so informacije o registru plačilne nesposobnosti Severne Irske.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti Severne Irske?

Na Severnem Irskem ni registra plačilne nesposobnosti kot takega. Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court and Tribunals Service) hrani tudi podatke o osebah, ki so v zadnjih 10 letih razglasile stečaj. Ti podatki se hranijo v spletni zbirki podatkov, po kateri lahko javnost išče ob plačilu takse. Več informacij o tem spletnem orodju za iskanje podatkov o stečajih je na voljo na spletni strani Sodne službe Severne Irske.

Ministrstvo za podjetništvo, trgovino in naložbe (Department of Enterprise, Trade and Investment – Online DETI) se ukvarja z zadevami plačilne nesposobnosti.

Namen in vloga Službe za plačilno nesposobnost je:

  • upravljanje in preiskovanje stečajev ter prisilnih likvidacij gospodarskih družb,
  • ugotavljanje razlogov za plačilno nesposobnost,
  • obravnavanje razrešitev direktorjev v vseh primerih plačilne nesposobnosti gospodarskih družb,
  • obravnavanje kakršnih koli dejanj goljufije pri upravljanju plačilno nesposobnih podjetij,
  • urejanje poklica upraviteljev v postopku plačilne nesposobnosti,
  • upravljanje računa pri plačilni nesposobnosti,
  • priprava zakonodaje in politike v zvezi s plačilno nesposobnostjo za Severno Irsko.

Online DETI je v lasti Ministrstva za podjetništvo, trgovino in naložbe, ki ga tudi vzdržuje.

Ali je dostop do Online DETI Severne Irske brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako iskati po Online DETI Severne Irske

Služba za plačilno nesposobnost trenutno upravlja posodobljene registre v zvezi z dogovori o prostovoljni poravnavi (Individual voluntary arrangements – IVA) in pospešenimi dogovori o prostovoljni poravnavi (Fast-track Voluntary Arrangements – FTVA), sklepi o stečajnih omejitvah ali sklepi o omejitvah razpolaganja zaradi stečaja (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BRO / BRU), sklepi o odpisu dolga (Debt Relief Orders (DRO), sklepi o omejitvi odpisa dolga ali sklepi o omejitvi razpolaganja zaradi odpisa dolga (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

V zvezi s posamezniki lahko spletno poizvedujete v registrih IVA, DRO in DRRO ter DRRU.

Dodatne informacije o registrih plačilne nesposobnosti lahko najdete tukaj.

Sorodne povezave

Online DETINI

Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court and Tribunals Service)

Zadnja posodobitev: 14/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.