Registri stečajev in insolventnosti

Poljska

Na tej strani je na voljo kratek uvod v register stečajev Poljske.

Vsebino zagotavlja
Poljska

Kateri podatki so v registru stečajev Poljske?

Spletišče Registra stečajev Poljske (rejestr podmiotów w upadłości) je del Državnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy). Vsebuje enake vrste podatkov o družbah, kot jih običajno najdemo v Državnem sodnem registru, ter podrobne podatke o:

  • družbah,
  • ustanovah,
  • združenjih,
  • drugih pravnih subjektih v stečajnem postopku.

V registru so na voljo tudi podatki o datumih in vsebini razglasitev stečajev.

Register stečajev vodi in upravlja Ministrstvo za pravosodje Republike Poljske, informacije pa so na voljo v poljščini in deloma v angleščini.

Ali je dostop do registra stečajev Poljske brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po registru stečajev Poljske?

Od 1. aprila 2009 je na spletišču Registra stečajev Poljske na voljo novo iskalno orodje, ki omogoča iskanje pravnih subjektov v stečaju in drugih informacij.

Zadnja posodobitev: 10/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.