Registri stečajev in insolventnosti

Portugalska

Na tej strani je na voljo kratka predstavitev portugalskega registra plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Kateri podatki so v portugalskem registru plačilne nesposobnosti?

V elektronskem portugalskem registru plačilne nesposobnosti so naslednje informacije:

  • številka zadeve v postopku zaradi plačilne nesposobnosti,
  • ime sodišča, ki je obravnavalo ali obravnava zadevo glede plačilne nesposobnosti,
  • identiteta plačilno nesposobne stranke,
  • identiteta stečajnega upravitelja,
  • roki za predložitev pritožb,
  • datum razglasitve plačilne nesposobnosti.

V elektronskem registru plačilne nesposobnosti so podrobni podatki o zadevah plačilne nesposobnosti (glej spodaj).

Ali je dostop do portugalskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, do registra lahko dostopate brezplačno.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Portugalski register plačilne nesposobnosti ureja člen 38 portugalskega Zakonika o plačilni nesposobnosti in okrevanju podjetij (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ki je bil sprejet z uredbo z zakonsko močjo št. 53/2004 z dne 18. marca 2004, kakor je bila spremenjena.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.