Registri stečajev in insolventnosti

Slovenija

Na tej strani je predstavljen slovenski register plačilne nesposobnosti. Informacije o pregledu in objavi slovenskega postopka zaradi plačilne nesposobnosti so objavljene na spletu.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kateri podatki so v slovenskem registru plačilne nesposobnosti?

V zbirki podatkov e-INSOLV so informacije o pregledu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti. V njej so na voljo tudi naslednji podatki o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti:

 • nekateri identifikacijski podatki plačilno nesposobnega dolžnika,
 • sodišče, ki vodi postopek, in opravilna številka zadeve,
 • nekateri identifikacijski podatki o upravitelju postopka zaradi plačilne nesposobnosti,
 • začetek postopka, potek roka za prijavo terjatve in podatki o drugih procesnih dejanjih v postopku,
 • pri stečajnem postopku tudi podatki o vrednosti stečajne mase in deležih poplačil upnikom.

Zbirka podatkov e-Objave zagotavlja dostop do:

 • vseh sodnih sklepov in pisanj, izdanih v sodnih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, razen sklepov o izterjavi stalnih prejemkov, sklepov o zasegu denarnega dobroimetja, sklepov o ustavitvi nadaljnje izterjave stalnih prejemkov ali zasega denarnega dobroimetja;
 • oklicev o začetku postopka, oklicev o razpisu naroka in drugih oklicev ali pozivov za glasovanje, ki jih v skladu z zakonom izda sodišče;
 • vseh zapisnikov o narokih in sejah upniškega odbora;
 • poročil upravitelja in priloženih listin;
 • v postopku prisilne poravnave tudi poročil plačilno nesposobnega dolžnika in priloženih listin;
 • seznamov preizkušenih terjatev;
 • vlog strank postopka in drugih sodnih pisanj, za katera je določeno, da se objavijo;
 • v stečajnem postopku tudi vseh razpisov javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.

Seznam vseh upraviteljev in postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, s katerimi se ukvarjajo, je na voljo tudi v zbirki podatkov e-Objave. Seznami se posodabljajo vsak dan.

Lastnik in upravljavec obeh zbirk podatkov je AJPES, tj. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Ali je dostop do slovenskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen. Vendar se je treba na spletni strani AJPES prijaviti kot uporabnik ter dobiti uporabniško ime in geslo.

Kako iskati po slovenskem registru plačilne nesposobnosti

Obe zbirki podatkov, vključno z iskalniki, sta samo v slovenskem jeziku. Iskanje podatkov in dokumentov o postopku zaradi insolventnosti nad pravnimi osebami in zasebniki je omogočeno po vseh iskalnih pogojih, ki so na voljo, medtem, ko je iskanje podatkov in dokumentov potrošnikih (fizičnih osebah, ki niso zasebniki), zaradi varovanja osebnih podatkov, omogočeno le po določenih kombinacijah podatkov.

Zbirka podatkov e-Objave omogoča iskanje dokumentov, objavljenih v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti. Omogočeno je iskanje objavljenih dokumentov po:

 • tipu dolžnika (pravna oseba, fizična oseba),
 • tipu postopka (stečaj, prisilna poravnava,…),
 • tipu dokumenta,
 • dolžniku (iskanje po firmi, davčni številki ali identifikacijski številki),
 • pravnoorganizacijski obliki (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo …),
 • opravilni številki,
 • sodišču,
 • datumu dejanja ali objave dokumenta. Rezultati iskanja so razvrščeni po datumu objave.

V http://www.ajpes.si/eInsolv/e-INSOLV je omogočeno iskanje podatkov o postopku zaradi insolventnosti po:

 • opravilni številki,
 • dolžniku (imenu in priimku ali firmi, identifikacijski številki, naslovu, rojstnem datumu)

Zgodovina slovenskega registra plačilne nesposobnosti

Podatki v registru so na voljo od 1. oktobra 2008. Pred tem so bile nekatere informacije, npr. javni oklic o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, objavljene v Uradnem listu.

Sorodne povezave

register plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.