Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Registri stečajev in insolventnosti - Belgija

Ta stran vsebuje informacije o registrih plačilne nesposobnosti v Belgiji.

Ali v Belgiji obstaja register plačilne nesposobnosti?

V Belgiji je treba ločevati med podjetji, ki so lahko pravne ali fizične osebe, in fizičnimi osebami, ki niso podjetja (posamezniki).

 • V zvezi s podjetji obstaja centralni nacionalni register plačilne nesposobnosti (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit), v katerega so vpisana podjetja, o katerih teče postopek v primeru insolventnosti, in sicer prisilna poravnava (réorganisation judiciairegerechtelijke reorganisatie) ali stečajni postopek Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.regsol.be/.
 • V zvezi s posamezniki obstaja v Belgiji podatkovna zbirka, v kateri so združene nekatere informacije o prezadolženih osebah, ki so se odločile za začetek postopka kolektivne poravnave dolgov. To podatkovno zbirko vodi Centralna banka Belgije, vendar ni javna.

Ali je vpogled v belgijski register plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, vpogled je brezplačen.

Taksa pa se plača za vložitev nekaterih dokumentov in za urejanje spisov.

Glej povezavo: Povezava se odpre v novem oknuhttps://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Kako iskati po belgijskem registru plačilne nesposobnosti?

Prvi korak je Povezava se odpre v novem oknuustvarjanje računa.

Vsakdo lahko zaprosi za vpogled v tekoči spis. Iskanje spisov poteka s klikom na „Demander l’accès à un dossier ouvert“ (Zahteva za dostop do odprtega spisa) na začetni strani. Zahteve za dostop obravnava:

 • upravitelj (curateur/curator) − za stečaje pred 1. majem 2018;
 • nadzorni sodnik (juge-commissaire / rechter-commissaris) − za stečaje po 1. maju 2018;
 • delegirani sodnik (juge déléguégedelegeerd rechter) – v postopkih prisilne poravnave, če zahtevo vloži stranka, ki ni upnik;
 • dolžnik (ali njegov pooblaščenec) – v postopkih prisilne poravnave, če zahtevo vloži upnik;
 • dolžnik v postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku, vendar le, če:
  • zahtevo za dostop vloži dolžnikov pooblaščenec;
  • je dolžnik dejansko povezan z zadevnim spisom.

   Če s spisom ni povezan noben dolžnik, zahteve za dostop, ki jih vloži dolžnikov pooblaščenec, obravnavajo naslednje osebe (glej tudi zgoraj):
  • delegirani sodnik (v postopkih prisilne poravnave),
  • nadzorni sodnik (v primeru stečajev z datumom sodbe po 1. maju 2018),
  • upravitelj (v primeru stečajev z datumom sodbe pred 1. majem 2018).

Takoj po odobritvi dostopa prejmete elektronsko sporočilo in obvestilo. V primeru zavrnitve dostopa se razlog navede v obvestilu in elektronskem sporočilu.

Če imate dostop do spisa in je ta zaključen, ohranite svoj dostop v arhivih RegSol.

Če še nimate dostopa do spisa, ki je bil med tem že zaključen, se zahteva posreduje sodnemu tajništvu zadevnega gospodarskega sodišča (tribunal de l’entrepriseondernemingsrechtbank), ki vam lahko nato odobri dostop tako, da vam omogoči vpogled v zaključen spis v arhivu.

Obdobje, ki ga zajema belgijski register plačilne nesposobnosti

Register vsebuje vse informacije in dokumente, ki se nanašajo na zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo, tj. vse tekoče stečajne postopke in postopke prisilne poravnave, ki so bili uvedeni po 1. maju 2018 in so še odprti.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuRegSol

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Bolgarija

Ta stran vsebuje kratek pregled registra plačilne nesposobnosti Bolgarije.

Kateri podatki so v bolgarskem registru plačilne nesposobnosti?

Bolgarski register plačilne nesposobnosti vsebuje tri dele:

 1. Povezava se odpre v novem oknuseznam stečajnih upraviteljev, na voljo na spletišču bolgarskega ministrstva za pravosodje
 2. bilten o prodaji in dražbah, v celoti dostopen na spletišču bolgarskega ministrstva za gospodarstvo
 3. register postopkov v primeru plačilne nesposobnosti, ki se hrani v centralizirani podatkovni zbirki

Ali je dostop do bolgarskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do bolgarskega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen.

Kako iskati po bolgarskem registru plačilne nesposobnosti

Na spletišču lahko Povezava se odpre v novem oknustečajnega upravitelja iščete po imenu.

Kako iskati po prodaji

Bilten o prodaji je na voljo na spletišču bolgarskega ministrstva za gospodarstvo.

Zgodovina bolgarskega registra plačilne nesposobnosti

Sistem je bil vzpostavljen leta 2009 v okviru projekta z naslovom Preglednost in učinkovitost postopkov v primeru plačilne nesposobnosti, prednostna podnaloga 1.5 z naslovom Pregleden in učinkovit pravosodni sistem operativnega programa Upravne zmogljivosti, ki se izvaja v okviru sporazuma o nepovratnih sredstvih OPAC št. K09-15-5-C/9.10.2009. Projekt se financira iz Evropskega socialnega sklada in državnega proračuna Republike Bolgarije.

Zadnja posodobitev: 29/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Češka

Ta stran vsebuje kratke informacije o registru plačilne nesposobnosti Češke republike.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti Češke republike?

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti Češke republike upravlja in vzdržuje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Češke republike.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti Češke republike brezplačen?

Dostop do registra je brezplačen.

Iskanje po registru plačilne nesposobnosti Češke republike

Z uporabo naprednega iskalnika je mogoče pridobiti celotno vsebino dokumentov, ki se nahajajo v registru, v PDF formatu.

Zgodovina registra poslovne nesposobnosti Češke republike

Register vsebuje podatke od 1. januarja 2008 naprej.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Danska

Danska nima registra plačilne nesposobnosti.

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Nemčija

Na tej strani je predstavljen nemški register plačilne nesposobnosti.

Nemški register plačilne nesposobnosti

Javne objave nemških stečajnih sodišč so v skladu s členom 9 zakona o insolventnosti (Insolvenzordnung) objavljene na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuInsolvenzbekanntmachungen. Objave so pravno zavezujoče in javno dostopne.

Register upravlja komisija zveze in dežel za informacijsko tehnologijo v pravosodju (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz), vodi pa ga ministrstvo za pravosodje zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija.

Ali je dostop do nemškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da.

Kako iskati po nemškem registru plačilne nesposobnosti?

Iskanje je mogoče samo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuInsolvenzbekanntmachungen. Spletna stran po potrebi vsebuje navodila za iskanje. Informacije so na voljo samo v nemščini. Upoštevati je treba, da je neomejeno iskanje po podatkih vseh nemških stečajnih sodišč mogoče le dva tedna po prvem dnevu objave. Po izteku tega roka je treba pri iskanju navesti sedež stečajnega sodišča in vsaj enega od naslednjih podatkov: ime oziroma firmo, sedež (Sitz) oziroma stalno prebivališče (Wohnsitz) dolžnika, referenčno številko postopka ali registrsko sodišče, vrsto registra in registrsko številko.

Zgodovina nemškega registra plačilne nesposobnosti

Informacije o insolventnosti so na spletni strani z javnimi objavami o insolventnosti na voljo od 1. aprila 2002. Podrobne informacije o obdobjih in postopkih, za katere so podatki na voljo, lahko najdete na spletni strani.

Razpoložljive informacije se nanašajo na postopke, ki še niso končani. Podatki se izbrišejo najpozneje v šestih mesecih po koncu postopka.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuDeutsches Insolvenzregister

Zadnja posodobitev: 05/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Estonija

Ta stran vsebuje kratek pregled informacij, ki jih o plačilni nesposobnosti ponujata estonski poslovni register in spletišče za uradne objave Ametlikud Teadaanded.

Kateri podatki o plačilni nesposobnosti so na voljo v Estoniji?

Estonija nima posebnega registra plačilne nesposobnosti, temveč so informacije o stečajnih postopkih in postopkih prilagoditve dolga pravnih in fizičnih oseb na voljo v uradnih elektronskih objavah na Povezava se odpre v novem oknuAmetlikud Teadaanded. Poleg tega Povezava se odpre v novem oknuestonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vsebujeta informacije o stečajih pravnih oseb in samozaposlenih oseb.

Sodišča in stečajni upravitelji v Ametlikud Teadaanded vpisujejo informacije, kot so:

 • čas in kraj pregleda zahtevka za uvedbo stečajnega postopka ter obvestilo o prepovedi odprodaje sredstev,
 • obvestilo o razglasitvi stečaja,
 • obvestilo o skupščini upnikov,
 • obvestilo o odobritvi predloga o začasni razdelitvi,
 • obvestilo o zaključku stečajnega postopka,
 • obvestilo o odobritvi načrta za prilagoditev dolga.

Celoten seznam obvestil, ki se objavijo, je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču Ametlikud Teadaanded.

V estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij se na podlagi sodne odločbe vnesejo:

 • ustavitev stečajnega postopka brez razglasitve stečaja,
 • razglasitev stečaja skupaj z imenom in osebno identifikacijsko oznako stečajnega upravitelja ter opombo, da ta zastopa podjetje,
 • razveljavitev razglasitve stečaja skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja podjetja,
 • razveljavitev razglasitve stečaja in izbris podjetja iz registra,
 • končanje stečajnega postopka in izbris podjetja iz registra ali nadaljevanje njegovega poslovanja,
 • dogovor in njegovo obdobje veljavnosti skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja,
 • razglasitev ničnosti dogovora in obnova postopka za razglasitev stečaja skupaj z opombo, da podjetje zastopa stečajni upravitelj,
 • končanje veljavnosti dogovora in razrešitev stečajnega upravitelja,
 • imenovanje upravitelja kritnega premoženja v skladu z zakonom o kritih obveznicah, skupaj z njegovim imenom in priimkom ter osebno identifikacijsko oznako, in obvestilo, da predstavlja kreditno institucijo v zvezi z upravljanjem in prodajo portfelja kritih obveznic.

Podatki o prepovedih poslovanja, izrečenih dolžniku ali osebi, pooblaščeni za njegovo zastopanje, ali o prepovedih opravljanja gospodarske dejavnosti, izrečenih tej osebi, se ne vpišejo v register.

Estonski poslovni register vsebuje naslednje informacije o pravnih osebah v stečaju:

 • ime pravne osebe,
 • registrsko številko,
 • naslov,
 • podatke o stečajnem upravitelju,
 • podatke o članih upravnega odbora,
 • podatke o upravitelju kritnega premoženja,
 • datum sklepa/razsodbe o stečaju in številko sklepa ali civilne zadeve.

Ali je dostop do podatkov o plačilni nesposobnosti brezplačen?

Do podatkov v registru je mogoče dostopati prek Povezava se odpre v novem oknuspleta in v Povezava se odpre v novem oknunotarskih uradih.

Dostop do Povezava se odpre v novem oknuAmetlikud Teadaanded je brezplačen.

Brezplačno je spletno iskanje informacij o pravnih osebah, samozaposlenih osebah, podružnicah tujih podjetij in sodnih postopkih ter dostopanje do podatkov v listkovnem registru. Plačljiva pa so druga iskanja, vključno z zgodovinskimi podatki v listkovnem registru, ter dostop do letnih poročil, člankov združenja in drugih dokumentov. Cenik uporabe digitalnih podatkov iz poslovnega registra je določen v Povezava se odpre v novem oknupravilniku ministrstva za pravosodje.

Vpogled v podatke v registru in dokumente v spisih je plačljiv v notarskih uradih. Cenik je določen v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o cenah notarskih storitev. V skladu z zakonom o notarskih storitvah notarska zbornica zagotovi brezplačen dostop do javnih spisov in poslovnih spisov v notarskem uradu v okrajih Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa in Ida-Virumaa.

Podatki o prepovedih poslovanja so objavljeni in brezplačno dostopni na Povezava se odpre v novem oknuspletu.

Kako poiskati podatke o plačilni nesposobnosti?

Informacije o plačilni nesposobnosti pravne ali fizične osebe lahko v Ametlikud Teadaanded iščete po imenu ali osebni identifikacijski oznaki/registrski številki, na splošni iskalni strani pa lahko iščete tudi po ključnih besedah. Vsa objavljena obvestila v zvezi s postopki v primeru plačilne nesposobnosti lahko zlahka najdete z uporabo funkcije iskanja. Ko se postopek zaključi, se obvestila arhivirajo, kar pa ne velja za obvestila o zaključku postopka, ki ostanejo javno dostopna tri leta.

Pravno ali samozaposleno osebo lahko v e-poslovnem registru iščete po firmi, imenu ali registrski številki. Iz statusa pravne ali samozaposlene osebe je razvidno, ali je ta oseba v stečaju ali ne.

Poslovni register je povezan z iskalnim vmesnikom registrov plačilne nesposobnosti na evropskem portalu e-pravosodje, kar podjetjem, posojilodajalcem in vlagateljem, ki želijo vlagati v drugih državah članicah, omogoča, da izvedejo preverjanje preteklosti neposredno v teh registrih drugih držav, ki vsebujejo podatke o plačilni nesposobnosti. Na podlagi večjezične rešitve, ki je bila vzpostavljena, je postopek čezmejnega pridobivanja informacij o plačilni nesposobnosti bolj pregleden, dostopanje do informacij pa lažje. Informacije so na voljo brezplačno. Portal ima osnovno funkcijo iskanja, ki omogoča iskanje po vseh medsebojno povezanih registrih po imenu dolžnika, pa tudi napredno funkcijo iskanja, pri kateri so iskalni kriteriji odvisni od tega, v registru katere države izvajate iskanje. V bodoče (predvidoma v letu 2021) bo Ametlikud Teadaanded povezan z evropskim portalom e-pravosodje, ki zajema vse obvezne informacije v zvezi z objavo postopkov v primeru plačilne nesposobnosti na podlagi člena 24 Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pri Estoniji je mogoče iskati po imenu dolžnika in osebni identifikacijski oznaki/registrski številki.

Zgodovina informacijske storitve v zvezi s plačilno nesposobnostjo

Estonska storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo je na voljo od 1. septembra 1995.

Zadnja posodobitev: 06/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Irska

Ta oddelek vsebuje informacije o irskem registru insolventnosti.

Irska služba za postopke v primeru insolventnosti Povezava se odpre v novem oknuInsolvency Service of Ireland (ISI) je neodvisen z zakonom določen organ, ki je bil ustanovljen 1. marca 2013.  Njen cilj je doseči, da insolventne osebe ponovno postanejo solventne.

Služba ISI svoje naloge opravlja na več poslovnih področjih. To so:

 • upravljanje zadev,
 • stečaj,
 • predpisi in politike,
 • pravne zadeve,
 • podjetništvo.

Služba ISI v skladu z zakonom o osebni insolventnosti v svojih Povezava se odpre v novem oknuregistrih objavlja naslednje informacije. (Naj vas opozorimo, da registri ISI niso na voljo prek brskalnikov Internet Explorer/Edge.  Za ogled registra predlagamo uporabo brskalnikov Chrome, Firefox ali Safari.)

Certifikati o zavarovanju

Kadar se v skladu s členom 61 zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 (v nadaljnjem besedilu: zakon) izda certifikat o zavarovanju, mora služba ISI poleg informacij, predpisanih v predpisih iz leta 2012 za izvajanje zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 (dodatne informacije, ki morajo biti v registrih) (S.I. 356 iz leta 2013), evidentirati naslednje informacije:

 • ime in naslov dolžnika ter datum izdaje certifikata o zavarovanju,
 • kjer je ustrezno, podaljšanje certifikata o zavarovanju v skladu s členom 61 zakona,
 • kjer je ustrezno, izdajo odredbe sodišča v skladu s členom 63 zakona in upnika, v zvezi s katerim je bila odredba izdana, ter
 • datum, na katerega certifikat o zavarovanju v skladu s poglavjem 3 zakona preneha veljati.
 • Register certifikatov o zavarovanju

Register obvestil o odpisu dolga

Služba ISI mora v skladu s členom 33(4) zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 v registru obvestil o odpisu dolga evidentirati:

 • dejstvo, da je bilo izdano obvestilo o odpisu dolga,
 • datum, na katerega je bilo izdano obvestilo o odpisu dolga,
 • ime in naslov zadevnega navedenega dolžnika ter
 • druge podrobnosti, kot so predpisane v členu 133(3)(b).
 • Register obvestil o odpisu dolga

Register dogovorov o poplačilu dolgov

Služba ISI mora v skladu s členom 76(1) zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 v registru dogovorov o poplačilu dolgov evidentirati:

 • podrobnosti z izidom glasovanja na sestanku upnikov,
 • dejstvo, da je bil izdan dogovor o poplačilu dolgov,
 • kadar je ustrezno, morebitne spremembe dogovora o poplačilu dolgov,
 • kadar je ustrezno, dejstvo, da je služba ISI prejela obvestilo o kršitvi dogovora,
 • uspešno izpolnitev dogovora.
 • Register dogovorov o poplačilu dolgov

Register dogovorov o osebni insolventnosti

Služba ISI mora v skladu s členom 113(1) zakona o osebni insolventnosti iz leta 2012 v registru dogovorov o osebni insolventnosti evidentirati:

 • dejstvo, da je bil izdan dogovor o osebni insolventnosti,
 • podrobnosti z izidom glasovanja na sestanku upnikov,
 • kadar je ustrezno, morebitne spremembe dogovora o osebni insolventnosti,
 • kadar je ustrezno, dejstvo, da je služba ISI prejela obvestilo o kršitvi dogovora,
 • uspešno izpolnitev dogovora.
 • Register dogovorov o osebni insolventnosti
Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Grčija

Grčija ima od 1. junija 2021 elektronski register stečajev in insolventnosti.

Kateri podatki so v grškem registru stečajev in insolventnosti?

V skladu z grško zakonodajo so postopki v primeru insolventnosti, pri katerih se uporablja elektronski register stečajev in insolventnosti, naslednji:

 • stečaj (ptóchefsi) (členi 75–211 zakona št. 4738/2020 – knjiga II);
 • stečaj v manjšem obsegu (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (členi 172–188 zakona št. 4738/2020 – knjiga II, del VI);
 • predstečajna poravnava (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (členi 31–64 zakona št. 4738/2020 – knjiga I, del II, poglavje II).

Lokalna sodišča prve stopnje (protodikeía) so pristojna za obravnavo primerov in odločanje v zadevah v zvezi s stečajem.

Lokalna okrožna civilna sodišča (eirinodikeía) so pristojna za razglasitev stečaja v primeru stečajev v manjšem obsegu.

Lokalna sodišča prve stopnje so pristojna za postopke v okviru predstečajne poravnave.

Vse objave, razkritja ali registracije postopkov v primeru insolventnosti se izvedejo v elektronskem registru stečajev in insolventnosti. Če je tako določeno, se registracije vnesejo tudi v Povezava se odpre v novem oknusplošni poslovni register (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Ali je dostop do grškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, prek spletišča:

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Kako iskati po grškem registru stečajev in insolventnosti?

Z iskanjem na naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Zgodovina grškega registra stečajev in insolventnosti

Vse objave od 1. junija 2021 naprej so javno dostopne v registru na zgoraj navedenem naslovu.

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Španija

Španski register plačilne nesposobnosti

Javne informacije o insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti so bistveni element preglednosti in pravne varnosti. V Španiji se to zagotavlja z javnim registrom plačilne nesposobnosti (Registro Público Concursal), ki ga ureja člen 198 zakona o insolventnosti. Ta zakon je bil izveden s kraljevim odlokom št. 892/2013 z dne 15. novembra 2013, v skladu s katerim register plačilne nesposobnosti upravlja združenje uradnikov za vpise v register (Colegio de Registradores) pri ministrstvu za pravosodje.

Javni register plačilne nesposobnosti ima trojni namen:

 • razširjanje in objava odločb in aktov, izdanih na podlagi zakona o insolventnosti, ter vpisov v register, ki izhajajo iz postopkov zaradi insolventnosti;
 • usklajevanje med različnimi javnimi registri, v katerih je treba evidentirati razglasitev insolventnosti in potek postopka;
 • oblikovanje seznama upraviteljev v postopku zaradi insolventnosti, ki izpolnjujejo pravne in regulativne zahteve; vendar ta funkcija še ni uvedena.

Javni register plačilne nesposobnosti je dostopen na spletnem portalu: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.publicidadconcursal.es/.

Namen javnega registra plačilne nesposobnosti je združiti relevantne informacije, ki izhajajo iz postopka zaradi insolventnosti, izključno za namene informiranja in javnega razkritja.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do javnega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen.

Iskanje po registru plačilne nesposobnosti

Javni register plačilne nesposobnosti je sestavljen iz štirih oddelkov, v katerih so vpisi razvrščeni po stranki v postopku zaradi insolventnosti ali dolžniku po kronološkem vrstnem redu:

 1. Oddelek 1 (obvestila o plačilni nesposobnosti) vsebuje odločbe, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 23 zakona o insolventnosti, in odločbe o beleženju začetka pogajanj v skladu s členom 5a navedenega zakona. Vsebuje tudi informacije o uvedbi postopkov zaradi insolventnosti, ki se začnejo v drugi državi članici v skladu s pravom EU o postopkih zaradi insolventnosti.
 2. Oddelek 2 (informacije v javnih registrih) vsebuje zaznamke in vpise iz javnih registrov oseb iz člena 24 zakona o insolventnosti.
 3. Oddelek 3 (izvensodni sporazumi) vsebuje informacije o ukrepih, sprejetih za sklenitev izvensodnih sporazumov o plačilih v skladu z naslovom X zakona o insolventnosti, in informacije o sodni odobritvi sporazumov o refinanciranju v skladu s četrto dodatno določbo zakona o insolventnosti.
 4. Oddelek 4 (upravitelji v postopku zaradi insolventnosti in njihovi pooblaščeni pomočniki) je še v razvojni fazi.

Pri iskanju se lahko vnese ime insolventnega dolžnika ali upravitelja v postopku zaradi insolventnosti. Tako se najdejo informacije, ki so o zadevni osebi na voljo v katerem koli oddelku.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Z zakonom o insolventnosti iz leta 2003 ni bil predviden register, ki bi zagotavljal informacije o postopkih zaradi insolventnosti na splošno. To vprašanje je bilo zajeto z mehanizmi za objavo, ki so bili v tem času določeni v španskem pravu družb, temeljili pa so na objavi obvestil v dnevnih časopisih z največjo naklado v zadevni pokrajini. To je vse pogosteje pomenilo, da je bil postopek ustavljen, ker so se morali stroški objave kriti iz stečajne mase, ki ni vedno zadoščala za njihovo kritje.

S členom 198 zakona o insolventnosti je bil predviden javni register za vpis primerov krivdne insolventnosti in imenovanj ali razrešitev upraviteljev v postopku zaradi insolventnosti. S kraljevim zakonskim odlokom št. 3/2009 z dne 29. marca 2009 o nujnih ukrepih na področju obdavčitve, finančnih zadev in insolventnosti je bil ta register zaradi spreminjajočih se gospodarskih razmer razširjen in poimenovan „javni register plačilne nesposobnosti“. Od takrat je bila določba večkrat spremenjena, spremembe pa so vplivale tudi na drugo zakonodajo, ki določa objavo nekaterih postopkovnih korakov v registru. Veljavna pravila za izvajanje člena 198 zakona o insolventnosti so določena v kraljevem odloku št. 892/2013 z dne 15. novembra 2013 o javnem registru plačilne nesposobnosti.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.mjusticia.gob.es

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.publicidadconcursal.es/

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.registradores.org

Zadnja posodobitev: 29/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Francija

Kateri podatki so v francoskem registru plačilne nesposobnosti?

Francija nima posebnega registra, namenjenega plačilni nesposobnosti. Ima pa več registrov, ki vključujejo odločbe o plačilni nesposobnosti dolžnikov. To so odločbe o uvedbi ali razširitvi postopka v primeru plačilne nesposobnosti, podaljšanju roka za opazovanje, preoblikovanju postopka, dokončanju ali spremembi načrta prestrukturiranja ali zaključku postopka, razglasitvi osebnega stečaja ali prepovedi upravljanja podjetja. Navedena so tudi imena stečajnih upraviteljev.

Obstoječi registri so:

 • trgovski register in register gospodarskih družb (registre du commerce et des sociétés) za trgovce, ki so fizične osebe, in gospodarske družbe,
 • obrtni register (répertoire des métiers) za obrtnike, ki so fizične ali pravne osebe,
 • poslovni register (répertoire des entreprises) v departmajih Bas-Rhin, Haut-Rhin in Moselle za obrtna podjetja iz teh departmajev,
 • kmetijski register (registre de l’agriculture) za kmetijska gospodarstva.

Poleg tega se nekatere od zgoraj navedenih odločb objavijo z obvestilom v uradnem glasilu za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) in glasilu pravnih obvestil.

Kako iskati po francoskem registru plačilne nesposobnosti?

Informacije iz glasila pravnih obvestil, uradnega glasila za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah ter trgovskega registra in registra gospodarskih družb so centralizirane na javnem portalu za dostop do pravnih informacij o podjetjih (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), ki je na voljo na naslednjem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.bodacc.fr/

Ali je dostop do francoskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Navedene informacije so brezplačne.

Katero obdobje zajema francoski register plačilne nesposobnosti?

Portal omogoča dostop do pravnih obvestil, objavljenih od 1. januarja 2010, in obvestil iz uradnega glasila za obvestila v civilnih in gospodarskih zadevah, objavljenih od 1. januarja 2008.

Spletna stran trgovskega registra in registra gospodarskih družb je na voljo na naslednjem naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.infogreffe.fr/

Večina informacij iz registra je plačljivih.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Hrvaška

Nacionalni register insolventnosti je javno dostopen elektronski register, prek katerega se zadevnim upnikom in sodiščem zagotavljajo informacije o uvedbi postopka v primeru insolventnosti in tako preprečuje uvedba vzporednih postopkov v primeru insolventnosti.

Ministrstvo za pravosodje je 26. junija 2018 dokončalo prvo fazo projekta z naslovom „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe“ (medsebojno povezovanje registrov insolventnosti za Evropo), ki se delno financira v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: CEF-TC-2016-2: evropski portal e-pravosodje, v katerega se je Republika Hrvaška prijavila skupaj z Nemčijo, Francijo, Italijo in Romunijo.

Prednostna naloga instrumenta CEF je financiranje in izvajanje e-storitev, potrebnih za komunikacijo v okviru sistema povezovanja registrov insolventnosti.

Povezava se odpre v novem oknuRegister insolventnosti

Register insolventnosti je bil vzpostavljen v skladu z Povezava se odpre v novem oknuUredbo (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti.

Podatki v registru insolventnosti se posodabljajo najmanj enkrat na dan in zajemajo:

 • predstečajne in stečajne postopke, v katerih je bil sklep o začetku postopka sprejet od 1. septembra 2015,
 • stečajne postopke v primeru insolventnosti potrošnikov, v katerih je bil sklep o začetku postopka sprejet od 1. januarja 2016.

Za vse podatke iz registra so pristojna sodišča, ki obravnavajo zadevo.

V drugi fazi projekta Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe so bili nacionalni registri insolventnosti medsebojno povezani prek portala e-pravosodje.

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Italija

Ministrstvo za pravosodje Italije vzpostavlja nov elektronski sistem za vodenje podatkov o plačilni nesposobnosti.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Ciper

Ta rubrika spletne strani vsebuje kratko predstavitev ciprskega registra plačilne nesposobnosti in likvidacij (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Za prejemanje in upravljanje premoženja plačilno nesposobnih fizičnih in pravnih oseb je odgovorna Povezava se odpre v novem oknusekcija za stečaje (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων), ki poroča Povezava se odpre v novem oknuoddelku registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) na Povezava se odpre v novem oknuministrstvu za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Ta sekcija vodi register bankrotiranih fizičnih oseb. Če družba preneha delovati, se to sporoči poslovnemu registru. Za več informacij se obrnite na Povezava se odpre v novem oknuoddelek registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Se ne uporabi.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Se ne uporabi.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti

Se ne uporabi.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o plačilni nesposobnosti od leta 1931.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOddelek registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri stečajev in insolventnosti - Latvija

Ta razdelek vsebuje kratek pregled registra plačilne nesposobnosti Latvije.

Kateri podatki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuLatvijski register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o:

 • upraviteljih;
 • postopkih zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih in pravnih oseb;
 • postopkih pravnega varstva;
 • izvensodnih postopkih pravnega varstva.

Register plačilne nesposobnosti je na voljo vsem in vnosi vanj so zanesljivi. Register je v pristojnosti Povezava se odpre v novem oknuposlovnega registra Republike Latvije.

Ali je dostop do latvijskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do informacij v latvijskem registru plačilne nesposobnosti je brezplačen, taksa pa se plača, če želi posameznik prejeti informacije v obliki dokumenta.

Če želite od poslovnega registra prejeti izjavo ali drug dokument, ki vsebuje osebno identifikacijsko številko dolžnika (fizične osebe) ali upravitelja, se z zahtevkom za informacije obrnite na poslovni register ali pa vložite elektronsko vlogo prek portala Povezava se odpre v novem oknuLatvija.lv.

Kako iskati po latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Upravitelji

Ta oddelek vsebuje informacije o upraviteljih, in sicer:

 • ime;
 • priimek;
 • službeni naslov in kontaktne podatke;
 • številko dovoljenja;
 • datum veljavnosti dovoljenja.

Informacije o upraviteljih, katerih dovoljenjem je potekla veljavnost, so na voljo v zgodovinskih evidencah pod Povezava se odpre v novem oknuVēsturiskie dati. Povezava „Izziņa“ omogoča dostop do vseh informacij, ki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti evidentirane o posameznem upravitelju.

Iskanje

Za iskanje informacij v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi (fizični ali pravni osebi) uporabite oddelek Meklēt. Informacije se lahko filtrirajo po naslednjih merilih:

 • dolžnikova matična številka (za pravne osebe) ali identifikacijska številka (za fizične osebe);
 • dolžnikovo ime ali naziv;
 • obdobje, v katerem se je postopek začel;
 • vrsta postopka (postopek zaradi plačilne nesposobnosti, postopek pravnega varstva, izvensodni postopek pravnega varstva);
 • narava postopka (lokalni, primarno čezmejni, sekundarno čezmejni);
 • status postopka (odprti postopki, zaključeni postopki, vsi postopki).

Rezultati iskanja so prikazani skupaj s povezavo na potrdilo o vpisu podjetja (Uzņēmumu reģistra izziņa), kjer so na voljo vse informacije v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi, vključno s skeniranimi dokumenti, ki vsebujejo zapisnike upraviteljev o sestankih upnikov, njihov dnevni red in uradna obvestila upnikom.

Dnevnik

Za ogled evidenc, ki so bile vpisane v register plačilne nesposobnosti na določen datum, uporabite oddelek Žurnāls. Privzeto so na voljo evidence trenutnega dne. Za vpogled v evidenco, ki je bila vpisana na druge datume, uporabite koledar ali pa uporabite pododdelek Mēneša žurnāls za prikaz evidenc po mesecih. Vsaka evidenca vsebuje povezavo na potrdilo o vpisu podjetja (Uzņēmumu reģistra izziņa), kjer so na voljo podrobne informacije o določenih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Statistika

Ta oddelek vsebuje različne statistične informacije v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti in postopki pravnega varstva, ki so prikazane skupaj s povezavo na potrdilo o vpisu podjetja (Uzņēmumu reģistra izziņa), kjer so na voljo vse informacije v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi.

Zgodovina latvijskega registra plačilne nesposobnosti

V registru so informacije od 1. januarja 2008.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuDodatne informacije o latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuDržavna agencija za upravljanje plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Litva

V Litvi ni samostojnega registra plačilne nesposobnosti. Status gospodarskih družb lahko preverite na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuregistra pravnih oseb (Juridinių asmenų registras). Status gospodarske družbe je v registru pravnih oseb na voljo brezplačno.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Luksemburg

Luksemburg ne razpolaga z registri plačilne nesposobnosti.

Ali v Luksemburgu obstajajo registri plačilne nesposobnosti?

Luksemburg ne razpolaga z registri plačilne nesposobnosti. Sodišča, ki razglasijo stečaj, o tem obvestijo poslovni register (registre de commerce et des sociétés (RCS)), ki te podatke vnese v svojo zbirko podatkov.

Ali je dostop do seznama podjetij v stečaju v Luksemburgu brezplačen?

Seznam razglašenih stečajev je vsak mesec objavljen v uradnem listu Mémorial B  – Upravna in gospodarska zbirka odločb, omogočen pa je brezplačen vpogled na spletno stran Povezava se odpre v novem oknuLegilux, ki vsebuje podatke o luksemburški zakonodaji.

Na Povezava se odpre v novem oknuinternetni strani poslovnega registra je pod rubriko „Vpogledi – statistika vlog“ (Consultations - statistiques de dépôt) med drugim brezplačno na razpolago statistični model, ki daje podatke o ugotovitvenih sodbah glede stečajev, ki so bile v določenem enomesečnem obdobju vložene v poslovni register. Te informacije so na voljo v obliki seznamov izvršenih vlog. Te informacije je tudi mogoče izvoziti v obliki nepovezane datoteke.

Kako iskati informacije glede stečajev v Luksemburgu?

Prvi način: Iskanje lahko poteka prek internetne strani poslovnega registra (Povezava se odpre v novem oknuRCS) po imenu (ali delu imena) ali registracijski številki vpisane osebe.

Spletni iskalnik nato prikaže seznam imen, ki ustrezajo iskanemu vnosu.

S klikom na ime prikazane osebe se brezplačno pojavijo naslednje osnovne informacije:

 • številka vpisa v poslovni register,
 • datum vpisa,
 • ime,
 • pravna oblika,
 • sedež pravne osebe oziroma naslov fizične osebe,
 • seznam dokumentov, vloženih od leta 2003
 • ter podatek o tem, ali je oseba v stečaju.

Drugi način: Iskanje je mogoče opraviti prek internetne strani poslovnega registra (Povezava se odpre v novem oknuRCS) pod rubriko „Vpogledi – statistika vlog“ (Consultations - statistiques de dépôt) s pomočjo statističnega modela, ki daje informacije o ugotovitvenih sodbah glede stečajev, ki so bile vložene v poslovni register v določenem enomesečnem obdobju.

Tretji način: Poizvedbo je mogoče opraviti prek spletne strani Povezava se odpre v novem oknuodvetniške zbornice (Barreau de Luxembourg) v oddelku „Stečaji“ (Faillites), z iskanjem po imenu pravne osebe, po datumu izreka sodbe o stečaju in na podlagi imena stečajnega upravitelja.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register (Registre de commerce et des sociétés)

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniška zbornica (Barreau de Luxembourg)

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Madžarska

Ta stran vsebuje kratek pregled madžarskega registra plačilne nesposobnosti.

Kaj ponuja madžarski register plačilne nesposobnosti?

Na Madžarskem je vlada kot organ, pristojen za vzpostavitev in vodenje registra plačilne nesposobnosti, imenovala službo za informacije o podjetjih in elektronsko registracijo podjetij (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) pri Ministrstvu za pravosodje.

Ta organ za namene obdelave podatkov, razvoja IT, tehničnega delovanja in tehničnih nalog v zvezi z varnostjo podatkovnih zbirk uporablja madžarski urad za publikacije (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.).

Register plačilne nesposobnosti je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

V registru plačilne nesposobnosti so podatki o vseh gospodarskih subjektih in organizacijah civilne družbe, za katere je bil na Madžarskem uveden postopek v primeru insolventnosti.

Postopke v primeru insolventnosti na Madžarskem ureja Zakon XLIX iz leta 1991 o stečajnem in likvidacijskem postopku. Zakon CLXXV iz leta 2011 o organizacijah civilne družbe se uporablja za stečajne in likvidacijske postopke za organizacije civilne družbe (združenja in fundacije), vse druge vidike pa ureja zakon XLIX iz leta 1991.

Ali je dostop do madžarskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Za dostop do podatkov v registru plačilne nesposobnosti se ne zaračunajo nobene pristojbine ali stroški. Oseba, ki vpogleduje v register plačilne nesposobnosti, mora vnaprej izjaviti, da podatkov, ki jih bo iskala v registru, ne bo uporabila v komercialne namene ali za ustvarjanje podatkovne zbirke, ki bi se uporabljala za te namene.

Register v skladu s členom 6/N zakona XLIX iz leta 1991 vsebuje naslednje informacije:

 • datum začetka postopka v primeru insolventnosti;
 • sodišče, ki je začelo postopek v primeru insolventnosti, in referenčno številko zadeve;
 • podvrsto začetega postopka v primeru insolventnosti – na Madžarskem sta to stečaj ali likvidacija;
 • pravila o pristojnosti, ki omogočajo začetek postopka (glavni postopki v primeru insolventnosti ali sekundarni postopki v primeru insolventnosti);
 • podatek, ali je dolžnik družba ali pravna oseba, dolžnikovo ime, registrsko številko, registrirani sedež oziroma, če je ta drugačen, poštni naslov;
 • ime, poštni naslov ali e-naslov stečajnega upravitelja (stečajnega upravitelja ali likvidacijskega upravitelja), ki je imenovan v postopku;
 • rok za prijavo morebitnih terjatev ali napotilo na merila za izračun tega roka;
 • morebitni datum končanja glavnega postopka v primeru insolventnosti;
 • sodišče, pred katerim je treba v skladu s členom 5 vložiti ugovor zoper sklep o uvedbi postopka v primeru insolventnosti, in po potrebi rok, v katerem je to treba storiti, ali napotilo na merila za izračun tega roka;
 • podatke o začetku in koncu izpodbojnih tožb v zvezi s premoženjem dolžnika, ime zadevnega sodišča in številko zadeve;
 • podatke o začetku in koncu tožb za uveljavljanje odgovornosti dolžnikovih direktorjev, nekdanjih direktorjev, družbenikov ali lastnikov za njihova ravnanja, ki so ogrozila interese upnikov, ime pristojnega sodišča in številko zadeve;
 • podatek o tem, ali je bil postopek izvedeni kot poenostavljeni likvidacijski postopek.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti Madžarske

Iskalni kriterij se lahko izbere s spustnega seznama. Z uporabo spustnega seznama je mogoče v registru plačilne nesposobnosti iskati glede na:

 • ime dolžnika;
 • registracijsko številko podjetja/registracijsko številko organizacije civilne družbe;
 • številko zadeve.

Podrobnejše informacije o iskanju so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

V skladu z veljavno zakonodajo iskanje neposredno po množičnih podatkih ali prenos podatkov iz registra plačilne nesposobnosti nista mogoča.

Zadnja posodobitev: 09/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Malta

Kaj ponuja služba Malte za informacije o plačilni nesposobnosti?

Služba Malte za informacije o plačilni nesposobnosti daje na voljo podatke o zadevah pred malteškimi sodišči, ki se nanašajo na plačilno nesposobnost podjetij ali stečaj posameznikov, ter podrobnosti glede informacij, ki jih je prejel poslovni register v zvezi z razglasitvijo insolventnosti s strani direktorjev insolventnih podjetij.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do registra plačilne nesposobnosti je brezplačen in je na voljo na naslednji povezavi:

Povezava se odpre v novem oknuhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti?

V registru plačilne nesposobnosti lahko iščete po imenu ali številki osebne izkaznice dolžnika ali po registracijski številki podjetja.

Zgodovina službe Malte za informacije o plačilni nesposobnosti

Pred uvedbo registra plačilne nesposobnosti so bile informacije o insolventnih družbah v poslovnem registru, sodišče pa je imelo informacije o zadevah, v katerih so potekali postopki zaradi insolventnosti in stečajni postopki. Informacije, ki jih je imelo Sodišče, so se objavljale na spletišču skupaj z informacijami o zadevah na splošno. Register plačilne nesposobnosti je postal javno dostopen januarja 2018, vsebuje pa podatke o insolventnosti in stečajih od 1. januarja 2014.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri stečajev in insolventnosti - Nizozemska

Na tej strani je predstavljen nizozemski register plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Na Nizozemskem obstajajo tri vrste postopkov zaradi plačilne nesposobnosti:

 • stečaj,
 • moratorij (ali ustavitev plačil),
 • prestrukturiranje dolga.

Okrožna sodišča so pristojna za odločanje v vseh teh vrstah postopkov in za vzdrževanje relevantnih podatkov v svojih registrih. Prav tako so pristojna za (avtomatiziran) prenos obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti Sodnemu svetu (Raad voor de rechtspraak). Sodni svet uporablja ta obvestila ali Povezava se odpre v novem oknuosrednji register plačilne nesposobnosti (Centraal Insolventieregister – CIR).

CIR vsebuje vse informacije iz objavljenih obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, vključno z:

 • osebnimi podatki,
 • imeni podjetij,
 • identifikacijskimi številkami iz poslovnega registra,
 • podatki o upraviteljih,
 • vsemi predhodnimi obvestili.

Izjava o neprevzemanju odgovornosti nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuOsrednji register plačilne nesposobnosti vsebuje podatke, povezane s stečajem, odložitvijo zapadlosti plačil in odpisom dolgov za fizične osebe (posameznike), ki jih upravljajo lokalni registri pri različnih okrožnih sodiščih.

Ali je dostop do nizozemskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Pri spletnem dostopu do CIR ni nobenih omejitev.

Poslovnim uporabnikom je na voljo spletna storitev za hitrejše obveščanje o najnovejših objavah iz registra.

Kako iskati po nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Fizične osebe lahko iščete samo po:

 • imenu in datumu rojstva,
 • imenu, poštni številki in hišni številki,
 • datumu rojstva, poštni številki in hišni številki.

Pravne osebe/podjetja lahko iščete po:

 • imenu pravne osebe/podjetja,
 • številki pri gospodarski zbornici (Kamer van Koophandel),
 • poštni številki in hišni številki.

Iščete lahko tudi po datumu, okrožnem sodišču, vrsti objave, številki objave ali številki zadeve v postopku zaradi plačilne nesposobnosti.

Zgodovina nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

CIR je začel delovati 1. januarja 2005. V njem je mogoče najti vse zadeve, ki so se začele ali so bile objavljene po tem datumu.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOsrednji register plačilne nesposobnosti na Nizozemskem

Zadnja posodobitev: 19/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Avstrija

Na tej strani portala je kratek uvod v avstrijski register plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuAvstrijski register plačilne nesposobnosti, imenovan „Insolvenzdatei“, ima v lasti in vzdržuje avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje. Vsebuje informacije o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti in pomembnih procesnih korakih.

Register je objavljen pod rubriko Ediktsdatei.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da.

Kako iskati po avstrijskem registru plačilne nesposobnosti?

Podrobne informacije so na voljo samo v nemščini na spletišču Zveznega ministrstva za pravosodje pod rubriko Povezava se odpre v novem oknuEdiktsdatei [zbirka pravnih obvestil].

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Avstrijski register plačilne nesposobnosti deluje od leta 1999.

Sorodne povezave

Organizacija pravosodja – Avstrija

Zadnja posodobitev: 08/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri stečajev in insolventnosti - Poljska

Na tej strani je na voljo kratek uvod v register stečajev Poljske.

Kateri podatki so v registru stečajev Poljske?

Spletišče Povezava se odpre v novem oknuRegistra stečajev Poljske (rejestr podmiotów w upadłości) je del Državnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy). Vsebuje enake vrste podatkov o družbah, kot jih običajno najdemo v Državnem sodnem registru, ter podrobne podatke o:

 • družbah,
 • ustanovah,
 • združenjih,
 • drugih pravnih subjektih v stečajnem postopku.

V registru so na voljo tudi podatki o datumih in vsebini razglasitev stečajev.

Register stečajev vodi in upravlja Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Republike Poljske, informacije pa so na voljo v poljščini in deloma v angleščini.

Ali je dostop do registra stečajev Poljske brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po registru stečajev Poljske?

Od 1. aprila 2009 je na spletišču Registra stečajev Poljske na voljo novo iskalno orodje, ki omogoča iskanje pravnih subjektov v stečaju in drugih informacij.

Zadnja posodobitev: 10/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Portugalska

Na tej strani je na voljo kratka predstavitev portugalskega registra plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v portugalskem registru plačilne nesposobnosti?

V elektronskem Povezava se odpre v novem oknuportugalskem registru plačilne nesposobnosti so naslednje informacije:

 • številka zadeve v postopku zaradi plačilne nesposobnosti,
 • ime sodišča, ki je obravnavalo ali obravnava zadevo glede plačilne nesposobnosti,
 • identiteta plačilno nesposobne stranke,
 • identiteta stečajnega upravitelja,
 • roki za predložitev pritožb,
 • datum razglasitve plačilne nesposobnosti.

V elektronskem registru plačilne nesposobnosti so podrobni podatki o zadevah plačilne nesposobnosti (glej spodaj).

Ali je dostop do portugalskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, do registra lahko dostopate brezplačno.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Portugalski register plačilne nesposobnosti ureja člen 38 portugalskega Zakonika o plačilni nesposobnosti in okrevanju podjetij (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ki je bil sprejet z uredbo z zakonsko močjo št. 53/2004 z dne 18. marca 2004, kakor je bila spremenjena.

Zadnja posodobitev: 28/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Romunija

Ta oddelek vsebuje pregled biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, tj. romunskega registra plačilne nesposobnosti, ki ga je vzpostavil nacionalni urad poslovnega registra pri ministrstvu za pravosodje.

Kateri podatki so v romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Postopki zaradi plačilne nesposobnosti v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuBilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (Buletinul procedurilor de insolvență (BPI)), ki ga v elektronski obliki objavlja nacionalni urad poslovnega registra, vsebuje sodne pozive, obvestila in vabila, uradna obvestila o postopkovnih aktih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopkih zaradi plačilne nesposobnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o preprečevanju plačilne nesposobnosti in postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

„Dolžniki – fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je oddelek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki ga v elektronski obliki objavlja nacionalni urad poslovnega registra, katerega namen je objava odločb odbora za plačilno nesposobnost in sodb sodišča v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter tudi drugih aktov, objava katerih je določena z določbami zakona št. 151/2015 o plačilni nesposobnosti fizičnih oseb;

Postopki zaradi plačilne nesposobnosti pravnih oseb:

Splošni postopek zaradi plačilne nesposobnosti se uporablja za:

1. poslovne subjekte (vse subjekte, ki upravljajo podjetje), razen subjektov, ki opravljajo svobodne poklice, in subjektov, za katere veljajo posebne določbe v zvezi s sistemom plačilne nesposobnosti.

Poenostavljeni postopek zaradi plačilne nesposobnosti se uporablja za:

1. poslovne subjekte:

 • samostojne podjetnike;
 • enoosebne družbe in družinska podjetja;

2. dolžnike, ki izpolnjujejo več posebnih meril, in sicer:

 • nimajo premoženja;
 • ustanovitvenih ali računovodskih dokumentov ni mogoče najti;
 • poslovodje ni mogoče najti;
 • registrirani sedež ne obstaja več ali ni več isti, kot je vpisan v poslovni register, zakonsko predpisani dokumenti pa niso bili predloženi;
 • prenehali so obstajati, preden je bil vložen predlog za začetek postopka;
 • izrazili so svoj namen za razglasitev stečaja ali pa niso upravičeni do reorganizacije pod nadzorom sodišča.

Od konca junija 2014 postopek zaradi plačilne nesposobnosti pravnih oseb ureja zakon št. 85/2014 o preprečevanju plačilne nesposobnosti in postopkih zaradi plačilne nesposobnosti. Njegove določbe se uporabljajo za pravne postopke, začete po njegovem začetku veljavnosti. Za pravne postopke, začete pred začetkom veljavnosti zakona št. 85/2014, še naprej veljajo določbe zakona št. 85/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Postopek zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih oseb, ki ga urejajo določbe zakona št. 151/2015 o plačilni nesposobnosti fizičnih oseb, ki velja od 1. januarja 2018, se uporablja za dolžnika, ki je fizična oseba in čigar obveznosti ne izhajajo iz delovanja podjetja ter:

 • ki je stalno prebival/prebival/običajno prebival v Romuniji najmanj 6 mesecev pred vložitvijo vloge;
 • ki je plačilno nesposoben;
 • čigar skupni znesek neporavnanih obveznosti je najmanj enak mejni vrednosti (15 minimalnih plač na gospodarstvo).

Postopek zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih oseb so lahko:

 • postopki na podlagi načrta odplačila dolga;
 • sodni postopki zaradi plačilne nesposobnosti z likvidacijo sredstev;
 • poenostavljeni postopki zaradi plačilne nesposobnosti.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti vsebuje vse postopkovne akte, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, in sicer:

 • sodne pozive;
 • sporočila;
 • obvestila;
 • vabila na sestanke;
 • sodbe;
 • druge postopkovne dokumente, določene z zakonom (poročila, ki jih izda upravitelj/likvidator v postopku zaradi plačilne nesposobnosti, načrti za reorganizacijo pod nadzorom sodišča, obvestila).

Oddelek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ vsebuje postopkovne dokumente, ki jih je treba objaviti skladu z zakonom 151/2015 o plačilni nesposobnosti fizičnih oseb.

Kako je strukturirano spletišče biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti zagotavlja dostop do:

 • brezplačnih informacij;
 • informacij o strukturi nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti;
 • specifične zakonodaje, obrazcev, določenih/objavljenih v biltenu, in postopkovnih dokumentov.

Spletišče biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPI) ima naslednje razdelke:

 • informacije o vzpostavitvi BPI;
 • zakonodajni akti;
 • organigram nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnega registra pri sodiščih in BPI;
 • pravni slovar (plačilna nesposobnost);
 • statistični podatki BPI;
 • pristojbine;
 • kontaktni podatki.

Obrazci biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuportalu e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra, in sicer v razdelku o biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je strukturiran tako:

1. Storitve BPI:

 • „Spletni bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (proti plačilu)
 • „Povzetek številke BPI“ (brezplačne informacije)
 • „Osebe, objavljene v BPI“ (brezplačne informacije)

2. Obrazci za objavo v BPI:

 • Spletni obrazci za objavo v BPI
 • Nespletni obrazci za objavo v BPI

3. Obrazci za pridobitev informacij iz BPI:

 • Spletni obrazci za pridobitev informacij iz BPI
 • Nespletni obrazci za pridobitev informacij iz BPI

4. Statistični podatki

Ali je dostop do romunskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Elektronska različica biltena je dostopna na spletu na:

Za dostop do storitev BPI veljajo različni pogoji:

 • uporabniki lahko do uradnega spletišča biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti dostopajo brezplačno in brez registracije;
 • za dostop do portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra se mora uporabnik registrirati;
 • dostop do „Spletnega biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ se odobri po registraciji uporabnika in plačilu naročnine;
 • dostop do „Povzetka številke BPI“ in „Oseb, objavljenih v BPI“ je brezplačen, potrebna je le registracija uporabnika.
 • Dostop do storitev: Storitev „Osebe, objavljene v BPI“ in oddelek „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ zahtevata avtentikacijo ter sta brezplačna za dolžnike, upnike, upravljavce postopkov in likvidatorje (v vsaki zadevi zaradi plačilne nesposobnosti, v kateri nastopajo v enem od naštetih svojstev), za odbore zaradi plačilne nesposobnosti in sodišča pa je dostop do vseh zadev zaradi plačilne nesposobnosti brezplačen.

Kako iskati po romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Po „Spletnem biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ je mogoče iskati po številki in letu objave številke BPI, imenu osebe, objavljene v BPI, davčni identifikacijski številki, številki vpisa v poslovni register, opravilni številki sodne zadeve ali obdobju objave BPI. Naročniki lahko ob plačilu naročnine dostopajo do objavljenih številk BPI, ki vsebujejo celotno besedilo postopkovnih aktov.

Po „Povzetku številke BPI“ je mogoče iskati po številki in datumu številke BPI. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • vrsta postopkovnega dokumenta, objavljenega v biltenu (npr. sodni pozivi, sklep o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, uradno obvestilo o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, vabilo na sestanek upnikov, poročilo o dejavnostih, načrt reorganizacije, sklep o začetku stečajnega postopka, uradno obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt razdelitve, končno poročilo, sklep o končanju postopka zaradi plačilne nesposobnosti);
 • ime osebe, objavljene v BPI;
 • okrožje, pristojno glede na kraj, v katerem je registriran sedež pravne osebe, objavljene v BPI;
 • davčna identifikacijska številka;
 • številka vpisa v register.

Po storitvi „Osebe, objavljene v BPI“ je mogoče iskati po številki in letu objave številke BPI, imenu dolžnika, davčni identifikacijski številki, številki vpisa v poslovni register, opravilni številki sodne zadeve ali obdobju objave BPI. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • ime;
 • davčna identifikacijska številka;
 • matična številka subjektov, objavljenih v BPI;
 • okrožje, pristojno glede na kraj, v katerem je registriran sedež pravne osebe, objavljene v BPI;
 • številka zadeve o plačilni nesposobnosti in ime sodišča, pri katerem je zadeva vložena;
 • številke/letniki biltenov, v katerih so bili objavljeni postopkovni dokumenti;
 • vrsta postopka zaradi insolventnosti;
 • datum prve obravnave po začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, kjer je to ustrezno.

Po storitvi „Osebe, objavljene v BPI“ v oddelku „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je mogoče iskati po priimku, imenu, osebni identifikacijski številki, datumu in kraju rojstva dolžnika, številu in letnici objave številke BPI, številki spisa zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo in po obdobju objave. Dostopne so naslednje informacije:

 • priimek in ime dolžnika, ki je fizična oseba;
 • osebna identifikacijska številka dolžnika;
 • naslov dolžnika;
 • identifikacijski podatki o upravitelju postopka/likvidatorju in njegov naslov;
 • objavljeni postopkovni dokumenti – ime, število in datum, sodišče/odbor za plačilno nesposobnost, številka in datum biltena, vrsta postopka zaradi plačilne nesposobnosti.

Po oddelku BPI „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je mogoče iskati po priimku, imenu, osebni identifikacijski številki, datumu in kraju rojstva dolžnika, številu in letnici objave številke BPI, številki spisa zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo in po obdobju objave. V navedenem oddelku so dostopne številke vložitve postopkovnih dokumentov.

Zgodovina romunskega registra plačilne nesposobnosti

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je bil vzpostavljen leta 2006 v skladu z zakonom št. 86/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Oddelek z naslovom „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“ je v BPI vključen od leta 2018.

Glavni cilj romunskega biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, vabil in uradnih obvestil o objavljenih postopkovnih dokumentih.

Prednosti romunskega registra plačilne nesposobnosti

Objavljanje biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ima očitne prednosti:

 • pospeši postopke zaradi plačilne nesposobnosti in poenostavi obveščanje o sodnih pozivih, vabilih, uradnih obvestilih, sodnih odločbah in drugih postopkovnih aktih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti, s čimer je vzpostavljen elektronski postopek obveščanja;
 • poenoti in standardizira postopkovne dokumente, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti;
 • prispeva k razvoju nacionalne zbirke podatkov o postopkovnih dokumentih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti (tj. sodni pozivi, obvestila, sodne odločbe, vabila, uradna obvestila, poročila, načrti reorganizacije);
 • omogoča hitrejši vpis v poslovni register/druge registre uradnih obvestil o plačilni nesposobnosti, izdanih na podlagi zakona št. 85/2014 o preprečevanju plačilne nesposobnosti in postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, ki se vpišejo v register;
 • zainteresiranim osebam omogoča dostop do postopkovnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/likvidatorji v postopku zaradi plačilne nesposobnosti.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuOddelek biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti z naslovom „Dolžniki — fizične osebe z obveznostmi, ki ne izhajajo iz delovanja podjetja“

Povezava se odpre v novem oknuPortal e-storitev romunskega nacionalnega urada poslovnega registra

Zadnja posodobitev: 05/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Slovenija

Na tej strani je predstavljen slovenski register plačilne nesposobnosti. Informacije o pregledu in objavi slovenskega postopka zaradi plačilne nesposobnosti so objavljene na spletu.

Kateri podatki so v slovenskem registru plačilne nesposobnosti?

V zbirki podatkov Povezava se odpre v novem oknue-INSOLV so informacije o pregledu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti. V njej so na voljo tudi naslednji podatki o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti:

 • nekateri identifikacijski podatki plačilno nesposobnega dolžnika,
 • sodišče, ki vodi postopek, in opravilna številka zadeve,
 • nekateri identifikacijski podatki o upravitelju postopka zaradi plačilne nesposobnosti,
 • začetek postopka, potek roka za prijavo terjatve in podatki o drugih procesnih dejanjih v postopku,
 • pri stečajnem postopku tudi podatki o vrednosti stečajne mase in deležih poplačil upnikom.

Zbirka podatkov Povezava se odpre v novem oknue-Objave zagotavlja dostop do:

 • vseh sodnih sklepov in pisanj, izdanih v sodnih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, razen sklepov o izterjavi stalnih prejemkov, sklepov o zasegu denarnega dobroimetja, sklepov o ustavitvi nadaljnje izterjave stalnih prejemkov ali zasega denarnega dobroimetja;
 • oklicev o začetku postopka, oklicev o razpisu naroka in drugih oklicev ali pozivov za glasovanje, ki jih v skladu z zakonom izda sodišče;
 • vseh zapisnikov o narokih in sejah upniškega odbora;
 • poročil upravitelja in priloženih listin;
 • v postopku prisilne poravnave tudi poročil plačilno nesposobnega dolžnika in priloženih listin;
 • seznamov preizkušenih terjatev;
 • vlog strank postopka in drugih sodnih pisanj, za katera je določeno, da se objavijo;
 • v stečajnem postopku tudi vseh razpisov javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.

Seznam vseh upraviteljev in postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, s katerimi se ukvarjajo, je na voljo tudi v zbirki podatkov e-Objave. Seznami se posodabljajo vsak dan.

Lastnik in upravljavec obeh zbirk podatkov je AJPES, tj. Povezava se odpre v novem oknuAgencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Ali je dostop do slovenskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen. Vendar se je treba na spletni strani AJPES prijaviti kot uporabnik ter dobiti uporabniško ime in geslo.

Kako iskati po slovenskem registru plačilne nesposobnosti

Obe zbirki podatkov, vključno z iskalniki, sta samo v slovenskem jeziku. Iskanje podatkov in dokumentov o postopku zaradi insolventnosti nad pravnimi osebami in zasebniki je omogočeno po vseh iskalnih pogojih, ki so na voljo, medtem, ko je iskanje podatkov in dokumentov potrošnikih (fizičnih osebah, ki niso zasebniki), zaradi varovanja osebnih podatkov, omogočeno le po določenih kombinacijah podatkov.

Zbirka podatkov Povezava se odpre v novem oknue-Objave omogoča iskanje dokumentov, objavljenih v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti. Omogočeno je iskanje objavljenih dokumentov po:

 • tipu dolžnika (pravna oseba, fizična oseba),
 • tipu postopka (stečaj, prisilna poravnava,…),
 • tipu dokumenta,
 • dolžniku (iskanje po firmi, davčni številki ali identifikacijski številki),
 • pravnoorganizacijski obliki (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo …),
 • opravilni številki,
 • sodišču,
 • datumu dejanja ali objave dokumenta. Rezultati iskanja so razvrščeni po datumu objave.

V Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ajpes.si/eInsolv/Povezava se odpre v novem oknue-INSOLV je omogočeno iskanje podatkov o postopku zaradi insolventnosti po:

 • opravilni številki,
 • dolžniku (imenu in priimku ali firmi, identifikacijski številki, naslovu, rojstnem datumu)

Zgodovina slovenskega registra plačilne nesposobnosti

Podatki v registru so na voljo od 1. oktobra 2008. Pred tem so bile nekatere informacije, npr. javni oklic o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, objavljene v Uradnem listu.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuregister plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Slovaška

Na tej strani je na kratko predstavljen slovaški register plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v slovaškem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne sposobnosti (Register úpadcov) je informacijski sistem javne uprave, na voljo na spletišču slovaškega ministrstva za pravosodje, ki ga tudi vodi in upravlja. Vsebuje informacije o postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prestrukturiranja in postopkih za odpust dolgov v skladu z drugim odstavkom člena 10a zakona št. 7/2005 o stečaju in prestrukturiranju ter o spremembi drugih aktov, kakor je bil spremenjen.

V registru plačilne nesposobnosti so na voljo naslednji podatki:

 1. informacije o postopkih v skladu z zakonom št. 7/2005, in sicer:
  1. naziv sodišča;
  2. opravilna številka zadeve;
  3. ime in priimek sodnika, ki vodi postopek;
  4. ime predlagatelja in dolžnika;
   4.1 če gre za fizično osebo: ime, priimek, datum rojstva, naslov,
   4.2 če gre za fizično osebo, ki opravlja poslovno dejavnost: firma, ime in priimek (če se razlikujeta od firme), identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek, kraj opravljanja poslovne dejavnosti,
   4.3 če gre za pravno osebo: firma, identifikacijska številka ali drug identifikacijski podatek in registrirani sedež;
  5. ime imenovanega upravitelja ali skrbnika;
  6. naslov pisarne imenovanega upravitelja ali skrbnika;
  7. datum uvedbe postopka zaradi insolventnosti ali postopka prestrukturiranja ali datum odobritve zaščite pred upniki;
  8. datum razglasitve stečaja, odobritve prestrukturiranja ali določitve načrta odplačevanja;
  9. datum zaključka postopka zaradi insolventnosti ali postopka prestrukturiranja;
  10. navedba, ali gre za osebni stečaj;
  11. informacije o prijavljenih terjatvah v skladu z vsebinskimi zahtevami za seznam terjatev;
  12. informacije o naknadno prijavljenih terjatvah v skladu z vsebinskimi zahtevami za seznam naknadno prijavljenih terjatev;
  13. informacije o osnutku načrta odplačevanja, ki ga je določil skrbnik;
  14. informacije o premoženju dolžnika v skladu z vsebinskimi zahtevami za popis premoženja, ki je del stečajne mase;
  15. informacije o skupščini upnikov in seji upniškega odbora s podatki o kraju, času in predmetu skupščine upnikov, imena in priimki upnikov, ki so fizične osebe, ali firme upnikov, ki so pravne osebe, informacije o tem, ali je upnik član upniškega odbora, informacije o obsegu glasovalnih pravic upnika in zapisnik seje upniškega odbora;
  16. informacije o skupščini upnikov v primeru postopka zaradi insolventnosti v skladu s četrtim oddelkom tega zakona, s podatki o kraju, času in predmetu skupščine upnikov;
  17. razdelitev prihodkov;
  18. datum odločitve o odpustu obveznosti dolžnika, če je bil razglašen stečaj ali pa je bil določen načrt za odplačilo v skladu s četrtim oddelkom tega zakona;
  19. informacije o imenovanju skrbnika z nadzorno funkcijo;
  20. informacije o rokih, v katerih morajo stranke v postopku opraviti procesna dejanja na podlagi tega zakona;
  21. informacije o tem, ali je zadevni postopek zaradi insolventnosti glavni postopek zaradi insolventnosti, sekundarni postopek zaradi insolventnosti ali teritorialni postopek zaradi insolventnosti v skladu s posebno zakonodajo;
  22. informacije o možnosti vložitve pritožbe v skladu s posebno zakonodajo;
  23. stopnja izterjave za zavarovane in nezavarovane upnike v postopkih, ki se vodijo v skladu z drugim in tretjim oddelkom tega zakona;
  24. stopnja izterjave za upnike v postopkih, ki se vodijo v skladu s četrtim oddelkom tega zakona;
 2. seznam insolventnih strank v postopkih zaradi insolventnosti in seznam dolžnikov v postopkih prestrukturiranja, vključno s podatki iz točke (4)(a);
 3. seznam insolventnih strank v postopkih, ki se vodijo v skladu s četrtim oddelkom tega zakona, vključno s podatki iz točke (4)(a);
 4. nadaljnje informacije o postopkih v skladu s tem zakonom, ki so objavljene v poslovnem uradnem listu (Obchodný vestník);
 5. informacije o storitvah, ki jih zagotavlja upravitelj.

Ali je dostop do slovaškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do registra plačilne nesposobnosti in iskanje v njem sta brezplačna.

Kako iskati po slovaškem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuDomača stran registra plačilne nesposobnosti vsebuje vrstico za iskanje, v katero se lahko vpiše iskano besedilo ali po potrebi določi, ali je treba iskanje omejiti na kategorije, kot so postopki, upravitelji, sredstva ali storitve.

Zgodovina slovaškega registra plačilne nesposobnosti

Sistem je začel polno delovati 7. decembra 2015.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Finska

Na Finskem sta dva registra plačilne nesposobnosti: register stečajev in prestrukturiranj ter register prilagoditev dolga. V teh registrih je mogoče brezplačno iskati prek informacijske storitve, ki jo zagotavlja finski center za pravni register.

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti je informacijska storitev finskega centra za pravni register.

Kaj ponuja finski register plačilne nesposobnosti?

V registru so informacije o plačilni nesposobnosti, pridobljene iz Povezava se odpre v novem oknuregistra stečajev in prestrukturiranj ter Povezava se odpre v novem oknuregistra prilagoditev dolga, glede dolgov, nastalih v okviru poslovnih dejavnosti posameznika. V registru so na voljo informacije o predlogih in odločitvah v zvezi s stečaji in prestrukturiranji ter na primer o času in kraju sestanka upnikov, roku za predložitev zahtevkov in podatkih stečajnega upravitelja.

Za informacije o prilagoditvi dolga v zvezi z dolgom, ki nastane v zasebne namene, je treba zaprositi neposredno pri Povezava se odpre v novem oknucentru za pravni register, ki te informacije zagotovi brezplačno.

Ali je dostop do finskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po finskem registru plačilne nesposobnosti?

V registru plačilne nesposobnosti je mogoče iskati po imenu dolžnika, identifikacijski številki ali poslovni identifikacijski številki, v določenem časovnem okviru ali po imenu stečajnega ali likvidacijskega upravitelja.

Ob vložitvi prošnje za informacije v zvezi z dolgom, ki nastane v zasebne namene, pri centru za pravni register, je treba navesti:

 • ime osebe, za katere podatke se zaproša,
 • identifikacijsko številko osebe, za katere podatke se zaproša,
 • ime in telefonsko številko prosilca ter naslov, na katerega naj se podatki pošljejo.

Zgodovina finskega registra plačilne nesposobnosti

V registrih so informacije od leta 1995 naprej.

Sorodne povezave

v finščini

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuCenter za pravni register (Oikeusrekisterikeskus): registri

Povezava se odpre v novem oknuRegister stečajev in prestrukturiranj (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Povezava se odpre v novem oknuRegister prilagoditev dolga (velkajärjestelyrekisteri)

V angleščini

Povezava se odpre v novem oknuCenter za pravni register (Legal Register Centre): registri

Povezava se odpre v novem oknuRegister stečajev in prestrukturiranj (Register of bankruptcies and restructurings)

Povezava se odpre v novem oknuRegister prilagoditev dolga (Register of debt adjustments)

V švedščini

Povezava se odpre v novem oknuCenter za pravni register (Rättsregistercentralen): registri

Povezava se odpre v novem oknuRegister stečajev in prestrukturiranj (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Povezava se odpre v novem oknuRegister prilagoditev dolga (Skuldsaneringsregistret)

Zadnja posodobitev: 10/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Švedska

Ta stran vsebuje informacije o švedskem registru plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v švedskem registru plačilne nesposobnosti?

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb upravlja več registrov, v katerih zbira informacije o registriranih družbah. Ta urad ne vodi enega skladnega registra o fizičnih in pravnih osebah, za katere je bil razglašen stečaj. Urad vodi register fizičnih oseb s stečajno maso, za katere je bil razglašen stečaj. Vendar se informacije o gospodarskih družbah, za katere je bil razglašen stečaj, vodijo v različnih poslovnih registrih, ki jih upravlja ta urad. Do informacij o fizičnih osebah, stečajni masi in gospodarskih družbah v registrih, ki jih upravlja švedski urad za registracijo gospodarskih družb, je mogoče dostopati iz spletnega iskalnika.

V nadaljevanju so informacije o stečaju gospodarskih družb in fizičnih oseb ter stečajni masi v različnih registrih švedskega urada za registracijo gospodarskih družb navedene kot švedski register plačilne nesposobnosti (skupaj z informacijami, dostopnimi iz Povezava se odpre v novem oknuspletnega iskalnika in neposredno pri Povezava se odpre v novem oknušvedskem uradu za registracijo gospodarskih družb).

Register vsebuje podatke o gospodarskih družbah, fizičnih osebah in stečajni masi v različnih fazah stečaja. Na splošno vsebuje naslednje informacije:

 • datum začetka stečajnega postopka,
 • naziv pristojnega sodišča,
 • ime, naslov in registracijsko številko/osebno številko subjekta,
 • status postopka,
 • ime in naslov stečajnega upravitelja.

Register je v lasti švedskega urada za registracijo gospodarskih družb, ki ga upravlja.

V register se vnesejo samo informacije, ki jih posredujejo sodišča. Informacije se vnesejo na dan, ko jih švedski urad za registracijo gospodarskih družb prejme od sodišča. Ko se za fizično osebo razglasi stečaj, se te informacije vnesejo v poslovne registre, v katerih so lahko registrirane fizične osebe.

Ali je dostop do švedskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Informacije v švedskem registru plačilne nesposobnosti so dostopne brezplačno po telefonu pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb. V primeru prošenj za pisne informacije iz registra se v večini primerov zaračuna taksa.

Dostop do informacij o statusu stečaja gospodarskih družb iz spletnega iskalnika je brezplačen. Dodatne informacije so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki plačajo naročnino.

Kako iskati po švedskem registru plačilne nesposobnosti

Vsak, ki želi informacije iz registra, lahko pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb za to zaprosi po pošti, elektronski pošti ali telefonu. Spletni iskalnik omogoča iskanje v registru po imenu družbe, osebnem imenu, registracijski številki ali osebni številki.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Informacije v registru se vodijo pet let.

Zadnja posodobitev: 01/05/2010

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri stečajev in insolventnosti - Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije o registru plačilne nesposobnosti v Angliji in Walesu.

Kaj nudi Služba Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost?

Služba Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost mora po zakonu upravljati register osebne plačilne nesposobnosti, register stečajnih omejitev in register omejitev pri poplačilu dolga. Register osebne plačilne nesposobnosti združuje vse te tri registre in vsebuje podatke o:

 • stečajih, ki še potekajo ali so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • nalogih za poplačilo dolga (debt relief orders), ki še potekajo ali so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • posameznih prostovoljnih dogovorih (individual voluntary arrangements) in posameznih prostovoljnih dogovorih za hitro poplačilo dolga (fast-track voluntary arrangements), ki še potekajo, vključno s tistimi, ki so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • veljavnih nalogih za stečajne omejitve ali obveznosti ter začasnih nalogih za stečajne omejitve,
 • veljavnih nalogih za omejitve ali obveznosti pri poplačilu dolga ter začasnih nalogih za omejitve pri poplačilu dolga.

Ali je dostop do registra Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po registru Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost

Register je na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSlužbe za plačilno nesposobnost in ga najdete pod „Find someone“. S klikom na povezavo Povezava se odpre v novem oknuRegister osebne plačilne nesposobnosti (Individual Insolvency Register) lahko iščete po imenu posameznika ali podjetja.

Zgodovina Službe Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost

Služba za plačilno nesposobnost je izvršilna agencija Oddelka za podjetja, inovacije ter znanje in spretnosti, ki prek uradnega prejemnika (official receiver):

 • upravlja in preiskuje primere stečajev, posameznike z nalogi za poplačilo dolga ter podjetja in partnerstva, za katera je likvidacijo odredilo sodišče, pri čemer ugotovi, zakaj so postali plačilno nesposobni,
 • deluje kot skrbnik/likvidacijski upravitelj, če ni imenovan stečajni upravitelj iz zasebnega sektorja,
 • deluje kot imenovana oseba in nadzornik pri posameznih prostovoljnih dogovorih za hitro poplačilo dolga.

Služba tudi:

 • ukrepa po poročilih o kršitvah, ki jih storijo osebe in podjetja v stečaju ter posamezniki, za katere veljajo nalogi za poplačilo dolga, in direktorji,
 • sankcionira nesposobne direktorje v vseh stečajih podjetij,
 • obravnava naloge za stečajne omejitve in obveznosti ter naloge za poplačilo dolga in obveznosti,
 • izdaja dovoljenja za opravljanje nalog na področju plačilne nesposobnosti in pravno ureja poklice na tem področju,
 • oceni in plača zakonsko določene odpravnine, če delodajalec uradno razglasi stečaj,
 • zagotavlja računovodske in naložbene storitve za upravljanje stečajne in likvidacijske mase,
 • opravlja zaupne poizvedbe v podjetjih, kjer je to v javnem interesu,
 • svetuje ministrom in vladnim oddelkom ter agencijam glede plačilne nesposobnosti, odpuščanja in drugih s tem povezanih vprašanj,
 • zagotavlja javnosti informacije o plačilni nesposobnosti, odpuščanju in preiskavah prek svoje spletne strani, publikacij in službe za poizvedbe (Insolvency Enquiry Line).

Izjava o omejitvi odgovornosti registra Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost

Izjava o omejitvi odgovornosti na spletni strani se glasi:

„Kljub vsem prizadevanjem za zagotavljanje točnih informacij lahko včasih pride do napak. Če opazite, da so informacije napačne ali da manjkajo, vas prosimo, da nam to sporočite prek povezav za povratne informacije na tej strani, tako da lahko zadevo preverimo in po potrebi popravimo podatke v podatkovni zbirki.

Služba za plačilno nesposobnost ne prevzema odgovornosti za nobene napake ali opustitve, ne glede na to, ali so posledica malomarnosti ali ne. Opozarjamo vas, da Služba za plačilno nesposobnost in uradni prejemnik ne moreta nuditi pravnih ali finančnih nasvetov. To vam lahko nudi Urad za svetovanje državljanom (Citizen's Advice Bureau), pravni svetovalec (solicitor), usposobljen računovodja, pooblaščeni stečajni upravitelj, ugleden finančni svetovalec ali svetovalni center.

Register osebne plačilne nesposobnosti je javno dostopen register in Služba za plačilno nesposobnost ni odgovorna za uporabo podatkov iz registra s strani tretjih oseb niti ne komentira take uporabe.“

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSlužba za plačilno nesposobnost

Povezava se odpre v novem oknuRegister osebne plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 04/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri stečajev in insolventnosti - Severna Irska

Na tej strani so informacije o registru plačilne nesposobnosti Severne Irske.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti Severne Irske?

Na Severnem Irskem ni registra plačilne nesposobnosti kot takega. Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court and Tribunals Service) hrani tudi podatke o osebah, ki so v zadnjih 10 letih razglasile stečaj. Ti podatki se hranijo v spletni zbirki podatkov, po kateri lahko javnost išče ob plačilu takse. Več informacij o tem spletnem orodju za iskanje podatkov o stečajih je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske.

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za podjetništvo, trgovino in naložbe (Department of Enterprise, Trade and Investment – Online DETI) se ukvarja z zadevami plačilne nesposobnosti.

Namen in vloga Službe za plačilno nesposobnost je:

 • upravljanje in preiskovanje stečajev ter prisilnih likvidacij gospodarskih družb,
 • ugotavljanje razlogov za plačilno nesposobnost,
 • obravnavanje razrešitev direktorjev v vseh primerih plačilne nesposobnosti gospodarskih družb,
 • obravnavanje kakršnih koli dejanj goljufije pri upravljanju plačilno nesposobnih podjetij,
 • urejanje poklica upraviteljev v postopku plačilne nesposobnosti,
 • upravljanje računa pri plačilni nesposobnosti,
 • priprava zakonodaje in politike v zvezi s plačilno nesposobnostjo za Severno Irsko.

Online DETI je v lasti Ministrstva za podjetništvo, trgovino in naložbe, ki ga tudi vzdržuje.

Ali je dostop do Online DETI Severne Irske brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako iskati po Online DETI Severne Irske

Služba za plačilno nesposobnost trenutno upravlja posodobljene registre v zvezi z dogovori o prostovoljni poravnavi (Individual voluntary arrangements – IVA) in pospešenimi dogovori o prostovoljni poravnavi (Fast-track Voluntary Arrangements – FTVA), sklepi o stečajnih omejitvah ali sklepi o omejitvah razpolaganja zaradi stečaja (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BRO / BRU), sklepi o odpisu dolga (Debt Relief Orders (DRO), sklepi o omejitvi odpisa dolga ali sklepi o omejitvi razpolaganja zaradi odpisa dolga (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

V zvezi s posamezniki lahko spletno poizvedujete v registrih Povezava se odpre v novem oknuIVA, DRO in DRRO ter DRRU.

Dodatne informacije o registrih plačilne nesposobnosti lahko najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOnline DETINI

Povezava se odpre v novem oknuSodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court and Tribunals Service)

Zadnja posodobitev: 14/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri stečajev in insolventnosti - Škotska

Ta stran vsebuje informacije o škotskem registru plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v škotskem registru plačilne nesposobnosti?

Spletna stran Povezava se odpre v novem oknuStečajni upravitelj (Accountant in Bankruptcy) vsebuje smernice in gradivo o plačilni nesposobnosti na Škotskem. Zagotavlja:

 • dostop do zakonodaje
 • povezavo do Povezava se odpre v novem oknuRegistra plačilne nesposobnosti (Register of Insolvencies), ki vsebuje podrobnosti o:
  • stečajih
  • omejitvah za osebe v stečaju
  • zaščitenih fiduciarnih pogodbah
  • likvidacijah in prisilnih poravnavah podjetij na Škotskem (vključno s solventnimi likvidacijami).
  • Moratoriji

Škotski register plačilne nesposobnosti ne vsebuje podrobnosti o upravljanju podjetij.

Spletišče Povezava se odpre v novem oknuDAS Scotland zagotavlja nasvete o denarju in dolgovih, gradivo za registrirane finančne svetovalce, informacije o shemi razporeditve dolga (zakonska shema za upravljanje plačil v razumnem obdobju z zaščito pred ukrepi upnikov).

Škotski register plačilne nesposobnosti ima v lasti in ga upravlja Accountant in Bankruptcy.

Register DAS (Debt Arrangement Scheme Register – register shem razporeditve dolgov) Škotske

Povezava se odpre v novem oknuRegister DAS Škotske zagotavlja informacije o potrjenih in še nepotrjenih programih plačila dolgov. Zagotavlja tudi informacije o aktivnih moratorijih. Register DAS ima v lasti in ga upravlja Accountant in Bankruptcy v okviru svoje vloge kot administrator DAS.

Ali je dostop do škotskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do škotskega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen. Na voljo so tudi dnevni poslovni podatki za prenos. Več informacij je na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuroienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Ali je dostop do registra DAS Škotske brezplačen?

Dostop do registra DAS je brezplačen.

Kako iskati po škotskem registru plačilne nesposobnosti

Register plačilne nesposobnosti je na voljo na spletu.

Kako iskati po registru DAS

Register DAS je na voljo na spletu.

Zgodovina škotskega registra plačilne nesposobnosti

Iskanja po registru plačilne nesposobnosti prikažejo podrobnosti o „tekočih“ stečajnih zadevah in tistih, ki so bili rešene v preteklih dveh letih. V primeru zaščitenih fiduciarnih pogodb so v registru zapisani „tekoči“ primeri in tisti, ki so bili rešeni v preteklem letu. Tudi iskanja glede prisilnih poravnav ali likvidacij prikažejo podatke o „tekočih“ zadevah in tistih, ki so se zaključile v preteklem letu.

Iskanja po moratorijih bodo pokazala vse aktivne moratorije. Moratorij se odpravi po 6 tednih ali po razglasitvi stečaja, zaščiti fiduciarne pogodbe ali odobritvi narta za odplačilo dolgov v okviru DAS.

Zgodovina registra DAS

Spletna stran registra DAS Škotske zagotavlja informacije o potrjenih in še nepotrjenih programih plačila dolgov. Zagotavlja tudi informacije o aktivnih moratorijih.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuStečajni upravitelj

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuRegister DAS

Zadnja posodobitev: 14/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.