Konkurs- och insolvensregister

Cypern

Denna del av webbplatsen består av en kort introduktion till Cyperns register över konkurser och likvidationer (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Innehåll inlagt av
Cypern

Konkursenheten (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) har ansvar för att ta emot och förvalta insolventa fysiska och juridiska personers tillgångar. Enheten rapporterar till avdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) vid Ministeriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Enheten för ett arkiv över insolventa fysiska personer. Om ett företag avvecklas rapporteras det i företagsregistret. Kontakta avdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren för mer information.

Vad innehåller konkursregistret?

Ej tillämpligt.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ej tillämpligt.

Hur man söker i konkursregistret

Ej tillämpligt.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkurser från 1931 och fram till i dag.

Länkar

Avdelningen för registrering av företag och den offentliga förvaltaren (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Ministeriet för handel, industri och turism (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.