Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Estland

Ta stran vsebuje kratek pregled informacij, ki jih o plačilni nesposobnosti ponujata estonski poslovni register in spletišče za uradne objave Ametlikud Teadaanded.

Innehåll inlagt av
Estland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Kateri podatki o plačilni nesposobnosti so na voljo v Estoniji?

Estonija nima posebnega registra plačilne nesposobnosti, temveč so informacije o stečajnih postopkih in postopkih prilagoditve dolga pravnih in fizičnih oseb na voljo v uradnih elektronskih objavah na Ametlikud Teadaanded. Poleg tega estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vsebujeta informacije o stečajih pravnih oseb in samozaposlenih oseb.

Sodišča in stečajni upravitelji v Ametlikud Teadaanded vpisujejo informacije, kot so:

 • čas in kraj pregleda zahtevka za uvedbo stečajnega postopka ter obvestilo o prepovedi odprodaje sredstev,
 • obvestilo o razglasitvi stečaja,
 • obvestilo o skupščini upnikov,
 • obvestilo o odobritvi predloga o začasni porazdelitvi,
 • obvestilo o zaključku stečajnega postopka,
 • obvestilo o odobritvi načrta za prilagoditev dolga.

Celoten seznam obvestil, ki se objavijo, je na voljo na spletišču Ametlikud Teadaanded.

V estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij se na podlagi sodne odločbe vnesejo:

 • ustavitev stečajnega postopka brez razglasitve stečaja,
 • razglasitev stečaja skupaj z imenom in osebno identifikacijsko številko stečajnega upravitelja ter opombo, da ta zastopa podjetje,
 • razveljavitev razglasitve stečaja skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja podjetja,
 • razveljavitev razglasitve stečaja in izbris podjetja iz registra,
 • končanje stečajnega postopka in izbris podjetja iz registra ali nadaljevanje njegovega poslovanja,
 • dogovor in njegovo obdobje veljavnosti skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja,
 • razglasitev ničnosti dogovora in obnova postopka za razglasitev stečaja skupaj z opombo, da podjetje zastopa stečajni upravitelj,
 • končanje veljavnosti dogovora in razrešitev stečajnega upravitelja,
 • imenovanje upravitelja kritnega premoženja v skladu z zakonom o kritih obveznicah, skupaj z njegovim imenom in priimkom ter osebno identifikacijsko oznako, in obvestilo, da predstavlja kreditno institucijo v zvezi z upravljanjem in prodajo portfelja kritih obveznic.

Podatki o prepovedih poslovanja, izrečenih dolžniku ali osebi, pooblaščeni za njegovo zastopanje, ali o prepovedih opravljanja gospodarske dejavnosti, izrečenih tej osebi, se ne vpišejo v register.

Estonski poslovni register vsebuje naslednje informacije o pravnih osebah v stečaju:

 • ime pravne osebe,
 • registrsko številko,
 • naslov,
 • podatke o stečajnem upravitelju,
 • podatke o članih upravnega odbora,
 • podatke o upravitelju kritnega premoženja,
 • datum sklepa/razsodbe o stečaju in številko sklepa ali civilne zadeve.

Ali je dostop do podatkov o plačilni nesposobnosti brezplačen?

Do podatkov v registru je mogoče dostopati prek spleta in v notarskih uradih.

Dostop do Ametlikud Teadaanded je brezplačen.

Brezplačno je spletno iskanje informacij o pravnih osebah, samozaposlenih osebah, podružnicah tujih podjetij in sodnih postopkih ter dostopanje do podatkov v listkovnem registru. Plačljiva pa so druga iskanja, vključno z zgodovinskimi podatki v listkovnem registru, ter dostop do letnih poročil, člankov združenja in drugih dokumentov. Cenik uporabe digitalnih podatkov iz poslovnega registra je določen v pravilniku ministrstva za pravosodje.

Vpogled v podatke v registru in dokumente v mapah je plačljiv v notarskih uradih. Cenik je določen v zakonu o cenah notarskih storitev.

Podatki o prepovedih poslovanja so objavljeni in brezplačno dostopni na spletu.

Kako poiskati podatke o plačilni nesposobnosti?

Informacije o plačilni nesposobnosti pravne ali fizične osebe lahko v Ametlikud Teadaanded iščete po imenu ali osebni identifikacijski oznaki/registrski številki, na splošni iskalni strani pa lahko iščete tudi po ključnih besedah. Vsa objavljena obvestila v zvezi s tekočimi stečajnimi postopki lahko zlahka najdete z uporabo funkcije iskanja. Ko se postopek zaključi, se obvestila arhivirajo, kar pa ne velja za obvestila, ki zadevajo zaključek postopka in ostanejo javno dostopna tri leta.

Pravno ali samozaposleno osebo lahko v e-poslovnem registru iščete po firmi, imenu ali registrski številki. Iz statusa pravne ali samozaposlene osebe je razvidno, ali je ta oseba v stečaju ali ne.

Od jeseni 2019 je Ametlikud Teadaanded vključen v iskalni vmesnik medsebojno povezanih registrov plačilne nesposobnosti na portalu evropskega e-pravosodja, ki podjetjem, posojilodajalcem in vlagateljem, ki želijo vlagati v drugih državah članicah, omogoča, da izvedejo preverjanje preteklosti neposredno v registru plačilne nesposobnosti druge države. Na podlagi večjezične rešitve, ki je bila vzpostavljena, je postopek čezmejnega pridobivanja informacij o plačilni nesposobnosti bolj pregleden, dostopanje do informacij pa lažje. Informacije so na voljo brezplačno. Portal ima osnovno funkcijo iskanja, ki omogoča iskanje po vseh medsebojno povezanih registrih po imenu dolžnika, pa tudi napredno funkcijo iskanja, pri kateri so iskalni kriteriji odvisni od tega, v registru katere države izvajate iskanje. Pri Estoniji je mogoče iskati po imenu dolžnika in osebni identifikacijski oznaki/registrski številki.

Zgodovina informacijske storitve v zvezi s plačilno nesposobnostjo

Estonska storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo je na voljo od 1. septembra 1995.

Senaste uppdatering: 13/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.