Konkurs- och insolvensregister

Grekland

Grekland har haft ett elektroniskt solvensregister sedan den 1 juni 2021.

Innehåll inlagt av
Grekland

Vad innehåller konkursregistret?

Enligt den grekiska lagstiftningen används det elektroniska solvensregistret i följande insolvensförfaranden:

  • Konkurs (ptóchefsi) (artiklarna 75–211 i lag nr 4738/2020 – bok II).
  • Mindre konkurser (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (artiklarna 172–188 i lag nr 4738/2020 – bok II, del VI).
  • Rekonstruktionsförfarande (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (artiklarna 31–64 i lag nr 4738/2020 – bok I, del II, kapitel II).

Lokala förstainstansdomstolar (protodikeía) ansvarar för att handlägga ärenden och utfärda beslut om konkursansökningar.

Lokala fredsdomstolar (eirinodikeía) ansvarar för konkursförklaringen vid mindre konkurser.

Lokala förstainstansdomstolar ansvarar för rekonstruktionsförfaranden.

Alla offentliggöranden eller registreringar av insolvensförfaranden görs i det elektroniska solvensregistret. I förekommande fall görs registreringarna även i det allmänna handelsregistret (Genikó Emporikó Mitróo – Gemi).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, via webbplatsen

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Hur man söker i konkursregistret

Genom att söka här.

Konkursregistrets historia i Grekland

Alla offentliggjorda uppgifter från och med den 1 juni 2021 är tillgängliga för allmänheten via registret på ovanstående webbplats.

Senaste uppdatering: 04/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.