Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Grekland

Grekland har inga elektroniska konkursregister. Man arbetar för närvarande med att digitalisera databaserna och deras elektroniska gränssnitt.

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller konkursregistret?

I den grekiska lagstiftningen regleras följande insolvensförfaranden:

  • Konkurs (artiklarna 1–61 i lag 3588/2007, artikel 13.1–13.4 i lag 4013/2011, artikel 22.1 i lag 4055/2012, artiklarna 1–3 i lag 4446/2016 och artikel 14 i lag 4491/2017).
  • Likvidation (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (artikel 12 i lag 4013/2011 och artikel 6 i lag 4446/2016).
  • Rekonstruktionsförfarande (proptocheftikí diadikasía exygíansis (artiklarna 70–101 i lag 3588/2007, artikel 22.2 i lag 4055/2012, artiklarna 116.3 och 234.1–234.3 i lag 4072/2012 samt artikel 3 ff i lag 4446/2016).
  • Omstruktureringsplan (artiklarna 109–123 i lag 3588/2007 samt artikel 7 ff i lag 4446/2016).
  • Förenklat förfarande för mindre konkurser (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (artikel 9 i lag 4446/2016 och artikel 62 i lag 4472/2017).

Lokala fredsdomstolar (eirinodikeía) ansvarar för att handlägga ärenden och utfärda beslut om fysiska personers konkursansökningar.

Lokala förstainstansdomstolar (protodikeía) ansvarar för att handlägga ärenden och utfärda beslut om enkla bolags konkursansökningar (prosopikés etairíes), kommanditbolag (eterórrythmes etairíes), handelsbolag (omórrythmes etairíes), privata aktiebolag (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), privatbolag med begränsat ansvar (etairíes periorisménis efthýnis), börsnoterade aktiebolag (anónymes etairíes), europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Detallmänna handelsregistret (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) vid de lokala handelskamrarna ansvarar för att utfärda nödvändiga intyg om konkursförfaranden.

Finns det gratis tillgång till konkursregistret?

Nej.

Hur kan jag söka i konkursregistret?

Ej tillämpligt.

Konkursregistrets historia

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 17/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.