Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Grekland

Grekland har ingen webbplats för konkursregister. Man arbetar för närvarande med att digitalisera databaserna och deras elektroniska gränssnitt.

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller konkursregistret?

I den grekiska lagstiftningen regleras följande insolvensförfaranden:

  • Konkurs (artiklarna 1–61 i lag 3588/2007, artikel 13.1–4 i lag 4013/2011, artikel 22.1 i lag 4055/2012)
  • Likvidation (artikel 106k i lag 3588/2007, artikel 12 i lag 4013/2011)
  • Rekonstruktionsförfarande (artiklarna 70–101 i lag 3588/2007, artikel 22.2 i lag 4055/2012, artiklarna 116.3 och 234.1–3 i lag 4072/2012)
  • Omstruktureringsplan (artiklarna 109–123 i lag 3588/2007, artikel 34.1 i lag 3858/2010)
  • Förenklat förfarande för småkonkurser (artiklarna 162–163 i lag 3588/2007)

Lokala fredsdomstolar har behörighet att handlägga ärenden och beslut om konkursansökningar för fysiska personer.

Lokala förstainstansdomstolar har behörighet att handlägga ärenden och beslut om konkursansökningar för enkla bolag, kommandit- och handelsbolag, privata aktiebolag, privatbolag med begränsat ansvar, Europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Det allmänna handelsregistret (GEMI) vid lokala handelskammare ansvarar för att utfärda nödvändiga intyg om konkursförfaranden.

Finns det gratis tillgång till konkursregistret?

Nej.

Hur kan jag söka i konkursregistret?

Konkursregistrets historia

Senaste uppdatering: 03/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.