Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Irland

I det här avsnittet hittar du information om konkursregistret i Irland.

Innehåll inlagt av
Irland

Vad innehåller konkursregistret?

Irland har inget separat konkursregister. Information om företagskonkurser finns i posterna i företagsregistret hos Company Registration Office.

Registret över personliga konkurser, Personal Bankruptcy Register, är ett manuellt register som hålls på Examiner’s Office of the High Court. Det innehåller uppgifter om konkurser som har kungjorts av High Court of Ireland.

Även insolvensregistret, Register of Personal Insolvencies, är ett manuellt register. Det regleras av förordningen S.I. No. 334 från 2002 – European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002, och innehåller uppgifter om personlig insolvens som har tillkännagivits av domstolarna i andra EU-medlemsstater (så som meddelats till Official assignee on bankruptcy).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Nej. Man betalar en avgift för varje sökning. Närmare uppgifter om avgiften finns i avsnittet om regler och avgifter, Rules & Fees, på domstolsverkets webbplats. Avgiften gäller även om sökningen ger ett negativt resultat – dvs. om det inte finns någon post i registren som överensstämmer med sökkriterierna.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar i konkursregistret kan genomföras endast av ansvarig person på Examiner’s Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Konkursregistrets historia

Konkursregistret innehåller information som går tillbaka till 1922.

Senaste uppdatering: 08/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.