Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatjeckiskagrekiskaengelskafranskapolskaslovakiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Lettland

Det här avsnittet ger en överblick över Lettlands konkursregister.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller Lettlands konkursregister?

I det lettiska konkursregistret finns information om

 • förvaltare,
 • konkursförfaranden mot enskilda och juridiska personer,
 • skyddsförfaranden,
 • skyddsförfaranden utanför domstol.

Konkursregistret är öppet för alla och registreringarna är pålitliga. Det sköts av Lettlands företagsregister.

Är tillgången till det lettiska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, informationen i konkursregistret är tillgängligt utan kostnad, men en avgift tas ut om privatpersoner önskar få information i form av handlingar.

För utdrag eller andra handlingar som innehåller en gäldenärs (fysisk person) eller förvaltares personliga identifieringskod kan man vända sig direkt till företagsregistret med ansökan eller ansöka på elektronisk väg via webbplatsen Latvija.lv.

Hur man söker i det lettiska konkursregistret

Förvaltare

Detta avsnitt innehåller följande information om förvaltare

 • Förnamn.
 • Efternamn.
 • Kontorsadress och kontaktuppgifter.
 • Certifikatets nummer.
 • Datum då certifikatets giltighet löper ut.

Information om förvaltare vars certifikat har löpt ut finns tillgänglig under Historic data/Vēsturiskie dati. Via Extract/Izziņa får man tillgång till all information som har registrerats i konkursregistret om varje enskild förvaltare.

Sökning

Använd sökfunktionen Search/Meklēt för att söka efter information om en särskild person (fysisk eller juridisk) i konkursregistret. Följande sökkriterier kan användas:

 • Gäldenärens registreringsnummer (för juridiska personer) eller personnummer (för fysiska personer).
 • Gäldenärens namn eller titel.
 • Period då förfarandet inleddes.
 • Ärendetyp (konkursförfaranden, skyddsförfaranden eller skyddsförfaranden utanför domstol).
 • Typ av förfarande (lokalt konkursförfarande, gränsöverskridande huvudkonkursförfarande, gränsöverskridande sekundärt konkursförfarande).
 • status (pågående förfarande, slutfört förfarande, alla förfaranden).

Sökresultaten visas med en länk till ett faktablad i företagsregistret (Uzņēmumu reģistra izziņa) där all information som finns i konkursregistret om ett visst objekt finns tillgänglig, bl.a. inskannade handlingar med meddelanden från förvaltare om borgenärsmöten och dagordningen för dessa samt meddelanden till gäldenärer.

Diarium

Via Žurnāls/Journal ser man vilka registreringar som gjorts i konkursregistret ett visst datum. De uppgifter som visas är automatiskt de som gjorts den dagen. Använd kalendern för att se registreringar som gjorts på andra datum eller klicka på Monthly journal/Mēneša žurnāls för att se hela månadens registreringar. Varje registrering innehåller en länk – (Register of Enterprises reference/Uzņēmumu reģistra izziņu) – till närmare information om specifika konkursförfaranden.

Statistik

I detta avsnitt finns statistikuppgifter av olika slag med anknytning till konkursförfaranden och skyddsförfaranden. Via Extract/Izziņa får man fram all information som finns i konkursregistret om ett visst objekt.

Historik över Lettlands konkursregister

Informationen i registret går tillbaka till den 1 januari 2008.

Länkar

Ytterligare information om Lettlands konkursregister

Statens konkursförvaltningsmyndighet

Senaste uppdatering: 04/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.