Konkurs- och insolvensregister

Nederländerna

Här hittar du information om konkursregistret i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Vad innehåller det nederländska konkursregistret?

I Nederländerna finns tre typer av insolvens:

 • Konkurs
 • Moratorium (inställning av betalningar)
 • Skuldsanering

Distriktsdomstolarna har ansvaret för att fatta beslut om samtliga dessa former av insolvens samt för att se till att deras egna register innehåller relevanta uppgifter. De är också ansvariga för (den automatiska) överföringen av insolvensanmälningar till rättsliga rådet (Raad voor de rechtspraak), som använder dessa anmälningar eller Centrala insolvensregistret (CIR).

CIR innehåller uppgifter hämtade från publicerade insolvenskungörelser, bl.a.:

 • Personuppgifter
 • Bolagsnamn
 • Företagsregisternummer
 • Uppgifter om förvaltare
 • Alla tidigare anmälningar

Ansvarsfriskrivning för nederländska insolvensregistret

Centrala insolvensregistret innehåller information från lokala register som förs av olika distriktsdomstolar över konkurser, moratorier och skuldavskrivningar som rör fysiska personer (privatpersoner).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Det finns inga begränsningar för att använda CIR online.

För yrkesmässiga användare finns en onlinetjänst som lämnar snabbare information om de senaste kungörelserna i registret.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar på fysiska personer kan endast göras på grundval av :

 • Namn och födelsedatum
 • Namn, postnummer och husnummer
 • Födelsedatum, postnummer och husnummer.

Det går att söka på juridiska personers/företags namn genom:

 • Den juridiska personens namn/företagsnamn
 • Kommerskammarnummer
 • Postnummer och husnummer

Det går också att söka på datum, distriktsdomstol, typ av publicering, publiceringsreferens eller insolvensnummer.

Konkursregistrets historia

CIR har funnits sedan den 1 januari 2005. Alla ärenden som har inletts eller anmälts efter detta datum finns därför med i CIR.

Länkar

Centrala insolvensregistret i Nederländerna

Senaste uppdatering: 12/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.