Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vyhledání …

Tato část obsahuje informace o tom, jak nalézt příslušníky různých právnických povolání.

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V případě, že se stanete účastníky právního sporu nebo budete potřebovat právní radu, může se stát, že se budete muset obrátit na právníka.

Potřebujete-li zajistit právní jistotu a účinnost soukromého dokumentu, vynutit platnost listiny, vyhledat rozhodce svého sporu nebo jednoduše získat právní radu, může se stát, že se budete muset obrátit na notáře.

V případě, že

  • chcete, aby Vám bylo během jednání vedeného v jiném členském státě rozuměno a abyste sami rozuměli,
  • potřebujete soudní překlad svého dokumentu nebo smlouvy,
  • potřebujete zajistit tlumočení u soudu, na policejní stanici nebo před správními orgány, může se stát, že se budete muset obrátit na soudního tlumočníka nebo překladatele.

Pokud se rozhodnete využít možnosti mediace, setkáte se s mediátorem, který Vám pomůže záležitost s protistranou projednat a dosáhnout dohody.

Potřebujete-li získat odborný posudek ohledně nějakého předmětu či situace, můžete se obrátit na některého z forenzních znalců.

Poslední aktualizace: 20/05/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.