Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Find en …

Dette afsnit indeholder gode råd om, hvordan man finder frem til udøvere af forskellige juridiske erhverv.

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvis man er part i en retstvist eller har brug for juridisk rådgivning, kan man kontakte en advokat.

Hvis man har ønsker at sikre et privat dokument juridisk, så det får den rigtige virkning, fuldbyrde et skøde, finde en voldgiftsdommer i forbindelse med en tvist eller simpelthen bare få juridisk rådgivning, kan man henvende sig til en notar.

Hvis man

  • skal forstå og blive forstået under et retsmøde i en anden medlemsstat
  • skal have oversat et juridisk dokument eller en kontrakt
  • skal have tolkning i en retssag, på en politistation eller hos administrative myndigheder, kan man henvende sig til en juridisk oversætter eller tolk.

Hvis man beslutter at benytte sig af muligheden for mediation, kontakter man en mediator, der kan være med til at diskutere tingene igennem og nå til enighed.

Hvis du skal undersøge en genstand eller en situation, der kræver en specialist på området, kan du bede om at få hjælp af en kriminalteknisk ekspert.

Sidste opdatering: 20/05/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.