Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Sib...

Din it-taqsima tagħti ħjiel dwar kif issib professjonisti legali varji.

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Jekk tkun involut f'tilwima legali jew tkun qed tfittex parir legali jista' jkun li jkollok bżonn avukat.

Jekk ikollok bżonn tiżgura sigurtà u effettività legali għal dokument privat jew tinfurza att jew tfittex arbitru dwar tilwima, jew anke sempliċiment, ikollok bżonn parir legali, jista' jkollok bżonn nutar.

Jekk int

  • ikollok bżonn tifhem jew li jifhmuk waqt seduta li ssir fi Stat Membru ieħor,
  • ikollok bżonn traduzzjoni legali ta' dokument jew ta' kuntratt,
  • ikollok bżonn interpretazzjoni fil-qorti, f'għassa tal-pulizija jew quddiem awtoritajiet amministrattivi, tista' tkun tixtieq tuża traduttur jew interpretu legali.

jekk tiddeċiedi li tirrikorri għall-medjazzjoni trid issib medjatur li jista' jgħinek tiddiskuti l-affarijiet u tilħaq ftehim.

Jekk għandek bżonn teżamina oġġett jew sitwazzjoni li teħtieġ speċjalist fil-qasam tista' titlob għas-servizzi ta' espert forensiku.

L-aħħar aġġornament: 20/05/2019

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.