Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ako nájsť

V tejto časti sú uvedené tipy, ako vyhľadávať rozličné právnické profesie.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ak stojíte pred súdnym sporom alebo sa snažíte získať právnu radu, možno sa budete potrebovať obrátiť na právnika.

Ak potrebujete zaistiť právnu bezpečnosť a právoplatnosť súkromného dokumentu alebo vykonať listinu, alebo hľadáte rozhodcovského sudcu alebo jednoducho chcete získať právnu radu, môžete sa obrátiť na notára.

Ak:

  • potrebujete zabezpečiť preklad/tlmočenie na konanie v inom členskom štáte,
  • potrebujete súdne overený preklad dokumentu alebo zmluvy,
  • potrebujete tlmočenie na súde, na policajnej stanici alebo pred správnymi orgánmi, môžete sa obrátiť na súdneho prekladateľa alebo súdneho tlmočníka.

Ak sa rozhodnete využiť mediáciu, stretnete sa s mediátorom, s ktorým sa môžete o veciach porozprávať a dosiahnuť dohodu.

Ak potrebujete preskúmať nejaký objekt alebo situáciu vyžadujúce si odborné posúdenie, požiadajte o túto službu forenzného odborníka.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.