Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Hitta en…

I detta avsnitt finns upplysningar om hur du hittar olika yrkesverksamma på det rättsliga området.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Om du har hamnat i en rättstvist eller behöver juridisk rådgivning i övrigt kan du ha anledning att vända dig till en advokat.

Om du behöver säkra en privat handling juridiskt, genomföra en formell överlåtelse, hitta en medlare i en tvist eller helt enkelt få juridisk rådgivning i vissa frågor kan du ha anledning att vända dig till en notarie.

Om du behöver

  • förstå och bli förstådd under en rättegångsförhandling i en annan medlemsstat,
  • juridisk översättning av en handling eller ett avtal,
  • tolkning i domstol, vid en polisstation eller inför administrativa myndigheter kan du ha anledning att vända dig till en auktoriserad tolk eller översättare.

Om du beslutar dig för att använda medling ska du samråda med en medlare som kan hjälpa dig att gå igenom problemen och nå en överenskommelse.

Om du behöver undersöka ett föremål eller en händelse som kräver specialkunskaper kan du vända dig till en kriminalteknisk expert.

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.