Юридически писмени/устни преводачи

Австрия

Тази страница на портала ви помага да намерите юридически писмен или устен преводач в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Как мога да намеря съдебен писмен или устен преводач в Австрия?

Федералното министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на съдебните устни преводачи (Gerichtsdolmetscherliste), който включва само лица, които отговарят на определени правни изисквания (като например да притежават достатъчно специализирани познания) и които са положили клетва и са сертифицирани от съд.

Този списък е достъпен на уебсайта JustizOnline — цифровата информационна служба на австрийската съдебна система (justizonline.gv.at). Уебсайтът предлага възможност за целенасочено търсене на устни преводачи по определени критерии.Безплатен ли е достъпът до списъка на съдебните устни преводачи?

Достъпът до уебсайта JustizOnline е свободен и безплатен за обществеността.

Как да потърся съдебен преводач в Австрия?

В JusticeOnline можете да търсите писмени и устни преводачи по следните критерии:

  • Език
  • Провинция
  • Съдебен район.

Функцията за търсене в пълния текст дава възможност за още по-целенасочено търсене в списъка, като например по специализации, посочени от съдебните преводачи.

Безплатен ли е достъпът до списъка на съдебните писмени преводачи?

Достъпът до уебсайта е свободен и безплатен за обществеността.

Връзки по темата

Списък на устни и писмени преводачи

Търсене на устни преводачи (justizonline.gv.at)

Последна актуализация: 08/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.