Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Австрия

Настоящият раздел на портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен или устен преводач в Австрия.

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как да намеря съдебен писмен или устен преводач в Австрия?

Федералното министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на съдебните устни преводачи (Gerichtsdolmetscherliste),които са положили клетва пред и са сертифицирани от съд. В този списък могат да бъдат включени само лица, които са доказали, че отговарят на законовите изисквания (напр. в частност притежаване на достатъчно специализирани познания).

За тази цел беше създадена специализирана страница, която е достъпна също от началната страница на уебсайта заправосъдие на Австрия.

От 2004 г. насам уебсайтът предоставя достъп до:

  • база данни с писмени и устни преводачи, в която е възможно търсене по предварително зададени критерии
  • юридическа информация относно услуги за писмен и устен превод.

Достъпът до базата данни с писмени преводачи на Австрия безплатен ли е?

Уебсайтът е публично достъпен и достъпът е безплатен.

Как да търся писмен съдебен преводач в Австрия?

На съответната уебстраница могат да бъдат търсени писмени и устни преводачи по следните критерии:

  • език
  • съдебен район

Една търсачка позволява по-прецизно търсене в цял текст в базата данни. Резултатите могат да бъдат ограничени по език и съдебен район.

Връзки по темата

Списък на съдебните писмени и устни преводачи

Последна актуализация: 14/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.