В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Англия и Уелс

Този раздел ви помага в намирането на заклет устен или писмен преводач в Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Понастоящем в Англия и Уелс не съществува централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това, можете да потърсите устен или писмен преводач в редица децентрализирани регистри и списъци, включително в::

Полезни връзки

Националния регистър на устните преводачи, работещи в публичната сфера (National Register of Public Service Interpreters)
Асоциацията на полицейските и съдебните устни преводачи,
Института за устни и писмени преводи,
Министерство на правосъдието - съдебни устни преводачи

Последна актуализация: 13/06/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.