Юридически писмени/устни преводачи

Естония

Настоящият раздел ви помага да намерите заклет писмен или устен преводач в Естония.

Съдържание, предоставено от
Естония

Как да намеря заклет писмен преводач в Естония

Регистърът на преводачите в Естония предоставя информация за заклети преводачи и данни за връзка с тях.

Регистърът се управлява и поддържа от Министерството на правосъдието на Естония.

Безплатен ли е достъпът до Регистъра на преводачите?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да потърся писмен преводач в областта на правото

Не съществува специален начин, по който да се прави справка за писмени преводачи. Уебсайтът на Министерството на правосъдието дава списък на езиците, на които се извършват писмени преводи, от които можете да избирате. След като изберете езика, който ви трябва, ще бъдете насочени към имена и данни за връзка с писмени преводачи, квалифицирани да извършват преводи от и на този език.

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.