Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскидатскианглийскифренскииталианскилатвийскиполскисловашкифински вече са преведени.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Нидерландия

На тази страница ще намерите информация за регистрацията на заклетите устни и писмени преводачи в Нидерландия и за удължаването на тази регистрация.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Закон за заклетите устни и писмени преводачи

В Нидерландия се прилага Законът за заклетите устни и писмени преводачи (Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). С този закон се уреждат правилата за заклетите устни преводачи, които осигуряват устен превод на реч на друг език, и за заклетите писмени преводачи, които осигуряват писмен превод на текст на друг език.

Устният и писменият превод са нерегулирани професии. Това означава, че по принцип всеки, независимо от образованието или произхода си, може да започне дейност като устен или писмен преводач на свободна практика. За тази цел не е необходимо да се регистрирате в Регистъра на заклетите устни и писмени преводачи Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Rbtv е база данни за заклетите устни и писмени преводачи в Нидерландия, която се управлява от Службата на заклетите устни и писмени преводачи (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Трябва да сте регистриран/а в Rbtv, за да можете да работите като заклет устен или писмен преводач.

Каква информация съдържа нидерландският регистър на преводачите?

Съгласно член 2 от Wbtv в Регистъра на заклетите устни и писмени преводачи се съдържат следните данни за всеки регистриран устен или писмен преводач:

  1. a. координати за връзка;
  2. б. дали лицето е устен или писмен преводач;
  3. в. изходните или целевите езици, с които работи преводачът и
  4. г. всички други специфични умения, които преводачът е сметнал за уместно да включи в регистъра.

Кой отговаря за регистъра на преводачите?

Министърът на правосъдието и сигурността носи крайната отговорност за регистъра, но решенията за отделните вписвания в регистъра се вземат от Службата на заклетите устни и писмени преводачи.

Безплатен ли е достъпът до нидерландския регистър на преводачите?

Да, достъпът е безплатен.

Как можете да намерите заклет преводач в Нидерландия?

В базата данни може да се търси по имена или по езикови комбинации.

Връзки по темата

Служба на заклетите устни и писмени преводачи

Регистър на заклетите устни и писмени преводачи

Последна актуализация: 21/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.