Soudní překladatelé a tlumočníci

Rakousko

Tato stránka vám umožňuje vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Jak vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka – Rakousko

Rakouské spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam (Gerichtsdolmetscherliste) soudních tlumočníků, kteří prokázali, že splňují určité zákonné požadavky (např. mají dostatečné odborné znalosti), složili přísahu a získali soudní osvědčení.

Tento seznam je k dispozici na internetových stránkách JustizOnline, digitální informační službě rakouského soudního systému (justizonline.gv.at). Cíleně lze vyhledávat tlumočníky na základě zadaných kritérií. Je přístup do seznamu soudních tlumočníků zdarma?

Internetové stránky JustizOnline jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele v Rakousku

Překladatele a tlumočníky zapsané na seznamu na stránkách JustizOnline lze vyhledat pomocí následujících kritérií:

  • jazyka
  • spolkové země a
  • soudního okresu.

Fulltextové vyhledávání umožňuje cílenější vyhledávání v seznamu, např. na základě specializací uvedených soudními tlumočníky.

Je přístup do databáze překladatelů zdarma?

Internetové stránky jsou veřejně přístupné a přístup je zdarma.

Související odkazy

Seznam soudních překladatelů a tlumočníků

Vyhledávání tlumočníků (justizonline.gv.at)

Poslední aktualizace: 08/09/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.