Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Rakousko

Tento oddíl portálu vám umožňuje vyhledat soudního překladatele a tlumočníka v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jak vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Rakousku?

Rakouské Spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam soudních tlumočníků (Gerichstdolmetscherliste), kteří prokázali, že splňují určité právní požadavky (např. prokázali příslušné zvláštní odborné znalosti), a kteří složili přísahu a získali soudní osvědčení.

Pro tento účel byla vytvořena specializovaná webová stránka. Na tuto stránku je umožněn přístup také z internetových stránek rakouské justice.

Tato specializovaná webová stránka umožňuje od roku 2004 přístup k:

  • databázi překladatelů a tlumočníků, která je členěna podle kategorií
  • právním informacím o překladatelských a tlumočnických službách.

Je přístup do rakouské databáze překladatelů zdarma?

Tato webová stránka je veřejně přístupná a přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele v Rakousku

Na specializované webové stránce je možné vyhledat překladatele a tlumočníky a třídit je podle následujících předem definovaných kritérií:

  • podle odborných znalostí (jazyka) a
  • podle soudního obvodu.

Ve zvláštních případech umožňuje vyhledávač fulltextové prohledávání databáze. Výsledky vyhledávání mohou být dále úžeji vymezeny podle odborných znalostí (jazyka) a soudního obvodu.

Související odkazy

Seznam soudních překladatelů a tlumočníků

Poslední aktualizace: 14/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.