Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Kypr

Překlady se provádí s pomocí externích překladatelů s osvědčením pro soudní překlady, jejichž seznam je uvedený na stránkách Tiskového a informačního úřadu. Tiskový a informační úřad (PIO) je odbor ministerstva vnitra (Υπουργείο Εσωτερικών). Snahou PIO je poskytovat mezinárodním médiím a občanům Kypru nepřetržité a objektivní informace o Kypru a kyperské otázce s využitím nových forem informačních technologií s cílem úspěšně představovat vládu a její práci a poskytovat globální informace občanům o otázkách týkajících se integrace Kypru do Evropské unie. PIO je rovněž odpovědný za přípravu informačních materiálů, jako jsou letáky, filmy a CD. Některá oddělení PIO pracují v přímém kontaktu s veřejností. Jedním z nich je oddělení jazykových služeb (Κλάδος Μεταφράσεων).

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

ODDĚLENÍ JAZYKOVÝCH SLUŽEB

Oddělení jazykových služeb Tiskového a informačního úřadu bylo založeno roku 1990 na základě rozhodnutí rady ministrů s cílem poskytovat překladatelské služby a uspokojovat tak poptávku po překladatelských službách jak v soukromém, tak i veřejném sektoru.

Pracovníci oddělení jednají vždy v souladu právními předpisy, nezaujatě a vynakládají maximální úsilí, aby zajistili co nejrychlejší provedení služeb.

OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Oddělení jazykových služeb zpracovává překlady dokumentů/textů, které běžně vyžadují úřední ověření. Ověřené překlady jsou nabízeny v níže uvedených jazycích:

 • řečtina
 • angličtina
 • francouzština
 • ruština
 • němčina
 • italština
 • arabština
 • polština
 • rumunština
 • srbština
 • bulharština
 • maďarština
 • nizozemština
 • španělština
 • čínština
 • švédština
 • čeština
 • slovenština
 • turečtina
 • portugalština
 • japonština
 • arménština
 • ukrajinština
 • albánština
 • gruzínština
 • farsí

Překlady se provádí s pomocí externích překladatelů s osvědčením pro soudní překlady, jejichž seznam je uvedený na stránkách Tiskového a informačního úřadu.

Překládané dokumenty se rozdělují do dvou kategorií, podle kterých jsou rozdílně účtovány. Kategorie A představuje jednoduché (neodborné) dokumenty a kategorie B odborné dokumenty.

Více informací o cenách za ověřené překlady, lhůtách přijetí a dodání překladu, pracovní době atd. naleznete na stránce informací o ověřených překladech.

INFORMACE/PŘIPOMÍNKY

Občané mají právo požadovat informace a vysvětlení ohledně služeb, které oddělení překladatelských služeb zajišťuje.

Mají rovněž právo podávat písemné připomínky nebo stížnosti. Oddělení překladatelských služeb odpovídá na všechny podepsané dopisy do jednoho měsíce.

KONTAKT

Kontaktní telefonní čísla na překladatele:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktní telefonní číslo na vedoucího oddělení: +357 22801131.

Tiskový a informační úřad (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Kypr

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: communications@pio.moi.gov.cy

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.