Soudní překladatelé a tlumočníci

Finsko

V tomto oddíle vám pomůžeme vyhledat finského soudního tlumočníka nebo překladatele.

Obsah zajišťuje
Finsko

Národní rada pro vzdělávání vede evidenci soudních tlumočníků, do kterého se zapisují soudní tlumočníci schválení radou evidence soudních tlumočníků. Veřejný rejstřík obsahuje pouze informace o tlumočnících, kteří souhlasili se zveřejněním svých údajů.

Evidenci soudních překladatelů vede zkušební komise soudních překladatelů.

Jaké informace nabízí finská databáze tlumočníků a překladatelů?

Evidence soudních tlumočníků obsahuje jméno tlumočníka, jazykový pár a geografickou oblast činnosti. Veřejný rejstřík soudních tlumočníků obsahuje pouze informace o tlumočnících, kteří souhlasili se zveřejněním svých údajů na internetu.

Evidence soudních překladatelů obsahuje jméno překladatele, obec bydliště a jazyky, ze kterých a do kterých může překládat jako soudní překladatel.

Je přístup do databáze tlumočníků a překladatelů zdarma?

Ano, přístup do obou evidencí soudních tlumočníků i soudních překladatelů je zdarma.

Jak vyhledat soudního tlumočníka a soudního překladatele ve Finsku?

Soudního překladatele nebo tlumočníka lze v evidenci vyhledat na základě těchto kritérií:

  • Jazykový pár
  • Jméno tlumočníka nebo překladatele

Rovněž lze vyhledávat podle území uvedeného v evidenci soudních tlumočníků.

Odkazy

Evidence soudních tlumočníků: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Evidence soudních překladatelů: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.