Soudní překladatelé a tlumočníci

Německo

Informace na této stránce vám pomohou najít soudního překladatele nebo tlumočníka v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo

Jak v Německu najdu soudního překladatele nebo tlumočníka?

V databázi tlumočníků a překladatelů, která je vedena na spolkové úrovni, jsou uvedeni všichni tlumočníci a překladatelé, kteří jsou v jednotlivých zemích Spolkové republiky Německo vázáni obecnou přísahou, veřejnou objednávkou nebo obecným zmocněním.

Obecná přísaha, veřejná objednávka nebo obecné zmocnění tlumočníků i překladatelů se řídí podle práva jednotlivých zemí Spolkové republiky Německo, a proto podléhají konkrétním požadavkům jednotlivých zemí.

Je přístup do rejstříku překladatelů zdarma?

Ano.

Jak v Německu vyhledám soudního překladatele nebo tlumočníka?

Je možné vyhledávat jednoho určitého tlumočníka nebo překladatele nebo jejich kombinaci podle jména, místa nebo podle jazyka. Po výběru určité položky v seznamu výsledků se ukáží podrobnosti jako nabízené jazyky a kontaktní údaje.

Související internetové odkazy

http://www.justiz-dolmetscher.de/

http://www.justiz-uebersetzer.de/

http://www.gerichts-dolmetscher.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/

Poslední aktualizace: 13/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.