Soudní překladatelé a tlumočníci

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Irské sdružení překladatelů a tlumočníků (Irish Translators' and Interpreters' Association, ITIA) založené v roce 1986 je jediným profesním sdružením v Irsku, které zastupuje zájmy praktikujících překladatelů a tlumočníků.

V databázi ITIA jsou uvedeny osoby, které mají příslušnou kvalifikaci a jsou zapsány jako soudní překladatelé a tlumočníci.

Internetové stránky ITIA jsou k dispozici na adrese https://www.translatorsassociation.ie/, kde je možné v seznamu vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka „z“ výchozího „do“ cílového jazyka.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.