Soudní překladatelé a tlumočníci

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

Itálie nemá žádnou vnitrostátní databázi překladatelů nebo tlumočníků. To dává italským soudcům volnost výběru překladatelů a tlumočníků dle vlastního uvážení.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.