Soudní překladatelé a tlumočníci

Litva

V Litvě neexistuje žádná databáze překladatelů nebo tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Litva

Jak vyhledat soudního překladatele v Litvě

Při soudních řízeních zajistí překladatele/tlumočníka soud.

Pro osobní potřebu lze soukromé překladatele a tlumočníky nalézt na těchto stránkách:

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.