Soudní překladatelé a tlumočníci

Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním lucemburského soudního překladatele nebo tlumočníka.

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jak vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Lucembursku?

Ministerstvo spravedlnosti disponuje aktualizovaným seznamem soudních překladatelů a tlumočníků. Tento seznam je dostupný na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti a obsahuje rovněž všeobecné informace.

Je přístup do lucemburské databáze překladatelů zdarma?

Přístup do lucemburské databáze překladatelů je zdarma.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 20/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.