Soudní překladatelé a tlumočníci

Rumunsko

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku soudního překladatele nebo tlumočníka

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Jak najít v Rumunsku soudního překladatele nebo tlumočníka

Rumunskou databázi schválených překladatelů a tlumočníků vlastní a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Tato databáze obsahuje informace o překladatelích a tlumočnících schválených rumunským Ministerstvem spravedlnosti.

Tyto autorizované osoby poskytují překladatelské a tlumočnické služby na žádost:

 • Vrchní rady soudců a státních zástupců
 • Ministerstva spravedlnosti
 • Nejvyššího kasačního a trestního soudu
 • státního zastupitelství
 • Národního protikorupčního odboru
 • orgánů činných v trestním řízení
 • soudů
 • notářů
 • advokátů a
 • soudních exekutorů.

Zákon č. 178/1997 upravuje schvalování a odměnu tlumočníků a překladatelů, kteří poskytují služby orgánům činným v trestním řízení, soudům, notářům, advokátům, Ministerstvu spravedlnosti a ostatním subjektům vyjmenovaným výše.

Databáze překladatelů obsahuje informace od roku 2002 dodnes.

Je přístup do rumunské databáze překladatelů zdarma?

Následující informace jsou veřejnosti k dispozici zdarma:

 • jméno schváleného překladatele nebo tlumočníka,
 • jazyk nebo jazyky, pro které má překladatel nebo tlumočník oprávnění,
 • číslo osvědčení,
 • telefonní číslo.

Databáze dále obsahuje následující informace, které však nejsou veřejně přístupné:

 • osobní číselný kod,
 • poštovní adresu.

Jak vyhledat soudního tlumočníka v Rumunsku

V databázi lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 1. jméno schváleného překladatele nebo tlumočníka,
 2. název příslušného odvolacího soudu (každý odvolací soud je pojmenován podle města, ve kterém sídlí). Jelikož je v Rumunsku 15 odvolacích soudů a každý má místní příslušnost k soudním věcem odpovídajícím konkrétním vnitrostátním správním oblastem, lze v praxi toto vyhledávací kritérium použít k vyhledání všech překladatelů v zeměpisné či správní oblasti, která odpovídá místní příslušnosti konkrétního soudu),
 3. jazyková kombinace (je-li zobrazen cizí jazyk, jsou služby v daném jazyce poskytovány v kombinaci s rumunštinou),
 4. číslo osvědčení,
 5. datum vypršení platnosti osvědčení (toto vyhledávání lze provést zadáním slova„Ordin“ („česky „vyhláška“) – normativní akt ministerstva spravedlnosti, kterým se ruší nebo odjímá oprávnění překladatele.
Poslední aktualizace: 23/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.