Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Slovensko

V tomto oddílu naleznete stručný přehled slovenských databází překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Jaké informace obsahuje databáze slovenských překladatelů?

Databáze slovenských překladatelů poskytuje informace o 824 soudních překladatelích a 901 soudním tlumočníkovi, které jsou dostupné pouze ve slovenštině. Databázi překladatelů spravuje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Je přístup do databáze překladatelů bezplatný?

Přístup do databáze a vyhledávání soudních překladatelů a tlumočníků jsou bezplatné.

Jak vyhledat soudního překladatele na Slovensku?

Informace o soudních překladatelích lze nalézt v oddílu o rejstřících na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

JASPI – databáze právních informací

Poslední aktualizace: 25/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.