Soudní překladatelé a tlumočníci

Slovinsko

Tato stránka poskytuje přehled databáze slovinských soudních tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jaké informace nabízí rejstřík slovinských soudních tlumočníků?

Ministerstvo spravedlnosti vede Rejstřík soudních tlumočníků. Slovinský právní systém nerozlišuje mezi tlumočníky a překladateli. Všichni soudní tlumočníci musí být schopni tlumočit i překládat.

Rejstřík soudních tlumočníků obsahuje tyto informace, které jsou veřejné:

 • příjmení
 • jméno
 • adresa
 • PSČ
 • město/obec
 • telefon
 • e-mail
 • jazyk

Kromě toho rejstřík obsahuje také některé informace, které nejsou přístupné veřejnosti:

 • titul
 • datum jmenování
 • povolání
 • datum a místo narození
 • osobní identifikační číslo
 • údaje o zaměstnání nebo jiném statusu.

Je přístup do databáze slovinských soudních tlumočníků zdarma?

Ano, přístup do databáze slovinských soudních tlumočníků je zdarma.

Jak vyhledat soudního tlumočníka ve Slovinsku

V databázi soudních tlumočníků lze vyhledávat pomocí všeobecného vyhledávače, který vyhledává ve všech veřejně dostupných údajích, a to na základě těchto kritérií:

 • jméno,
 • příjmení,
 • město/obec,
 • telefon,
 • jazyk.

Vyhledávání může být rovněž omezeno vyhledávacím filtrem podle konkrétního jazyka (lze zvolit pouze jeden jazyk).

Související odkazy

Soudní tlumočníci – rejstřík

Poslední aktualizace: 08/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.