Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Švédsko

Tato část Vám pomůže najít soudního překladatele nebo tlumočníka (s osvědčením) ve Švédsku.

Obsah zajišťuje
Švédsko

Co je to švédská databáze tlumočníků a překladatelů?

Švédskou databázi autorizovaných tlumočníků a překladatelů vlastní a vede švédská Agentura pro právní, finanční a správní služby (Kammarkollegiet).

Databáze obsahuje seznam tlumočníků a překladatelů s osvědčením k úřednímu překladu a tlumočení do nebo ze švédštiny. Tlumočník může rovněž mít oprávnění pro specifickou odbornou oblast, např. soudní tlumočník nebo lékařský tlumočník.

Je přístup do švédské databáze tlumočníků a překladatelů zdarma?

Ano, přístup není zpoplatněn.

Jak vyhledat ve Švédsku autorizovaného tlumočníka nebo překladatele?

Tlumočníky lze vyhledávat podle jazyka, odborné specializace, kraje (län) nebo příjmení. Překladatele lze vyhledávat podle jazyka, kraje (län), příjmení nebo reg. čísla překladatele.

Poslední aktualizace: 04/03/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.