Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Østrig

I det här avsnittet får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Österrike.

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Østrig?

Forbundsjustitsministeriet i Østrig fører en liste (Gerichstdolmetscherliste) over tolke, som opfylder de relevante retlige krav (f.eks. en tilstrækkelig specialiseret viden), og som har aflagt en ed og er certificeret af domstolene.

Et dedikeret website er oprettet til dette formål. Det er også tilgængeligt via justitsministeriets hjemmeside.

Siden 2004 har websitet givet adgang til:

  • en database over oversættere og tolke, der kan sorteres efter bestemte kriterier
  • juridiske oplysninger om oversættelse og tolkning.

Er der gratis adgang til databasen?

Websitet er offentligt tilgængeligt, og der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Østrig?

Via det dedikerede website kan man finde oversættere og tolke, som kan sorteres efter følgende søgekriterier:

  • sprog
  • retskreds.

Ved specifikke søgninger er der mulighed for fuldtekstsøgning i hele databasen via en søgemaskine. Søgeresultaterne kan begrænses yderligere efter sprog og retskreds.

Relevante links

Liste over juridiske oversættere og tolke

Sidste opdatering: 14/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.