Juridiske oversættere og tolke

Tjekkiet

I dette afsnit kan man få hjælp til at finde en juridisk oversætter eller tolk i Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvad indeholder databasen over tjekkiske oversættere og tolke?

I den tjekkiske database over oversættere og tolke kan man søge efter personer, der er registrerede som oversættere og tolke, dvs. personer, der er autoriseret til at udføre oversættelses- og tolkeopgaver.De regionale domstoles lister over oversættere og tolke er inddelt i en sektion for oversættere og en sektion for tolke.Den enkelte oversætter og tolk på listen over oversættere og tolke er autoriseret til at levere mundtlig tolkning og skriftlige oversættelser på det sprog, den pågældende står opført under.

Databasen over tjekkiske oversættere og tolke ejes og vedligeholdes af Tjekkiets justitsministerium. De relevante regionale domstole er dog ansvarlige for, at oplysningerne er korrekte.

Er der gratis adgang til databasen over tjekkiske oversættere og tolke?

Det er gratis at benytte databasen.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter eller tolk i databasen over tjekkiske oversættere og tolke?

Ved hjælp af den enkle søgemaskine er det muligt at finde kontaktoplysningerne for oversættere og tolke online. Man kan søge efter oversættere og tolke ud fra deres sprogområder og retskredsen for den regionale domstol, hvor de bor, eller ud fra for- og efternavn.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.