Juridiske oversættere og tolke

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

The Irish Translators' and Interpreters' Association - ITIA (den irske forening af oversættere og tolke) blev oprettet i 1986 og er den eneste faglige sammenslutning i Irland, der repræsenterer praktiserende oversættere og tolkes interesser.

ITIA's database omfatter personer, der er kvalificeret og registreret til at arbejde som juridiske oversættere og tolke.

Der er adgang til ITIA's websted via https://www.translatorsassociation.ie/, hvor der kan foretages en søgning for at finde en juridisk oversætter eller tolk fra en liste over "fra" og "til" sprog.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.