Juridiske oversættere og tolke

Litauen

Litauen har ikke en database over oversættere og tolke.

Indholdet er leveret af
Litauen

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Litauen?

I retssager stiller domstolen en oversætter/tolk til rådighed.

Til personlige formål kan man søge efter private oversættere og tolke her:

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.