Juridiske oversættere og tolke

Luxembourg

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg?

Justitsministeriet udarbejder og ajourfører en koordineret liste over autoriserede tolke og oversættere, som kan ses på webstedet for Justitsministeriet. Listen indeholder ligeledes generelle oplysninger.

Er der gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase?

Der er gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase.

Relevante links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 20/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.