Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfranskrumænsk er allerede oversat.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Nederlandene

Dette afsnit giver et kort overblik over den nederlandske oversætterdatabase.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det nederlandske oversætterregister?

Det nederlandske oversætterregister er en database med oplysninger om autoriserede oversættere og tolke.

Registeret ejes og vedligeholdes af kontoret for autoriserede oversættere og tolke.

Er der gratis adgang til det nederlandske oversætterregister?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Nederlandene?

Der kan foretages søgninger i databasen efter efternavn eller sprogkombination(er).

Relevante links

Nederlandsk oversætterdatabase

Sidste opdatering: 29/11/2012

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.