Juridiske oversættere og tolke

Polen

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller en tolk i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen

Hvad indeholder databasen over polske oversættere?

Polen har følgende til rådighed:

 • en liste over edsvorne oversættere, der føres af det polske justitsministerium
 • en database over oversættere, der forvaltes af sammenslutningen af polske oversættere
 • len liste over oversættere, der føres af den polske sammenslutning af edsvorne og specialiserede tolke TEPIS
 • oversætterdatabasen i Den Baltiske Translatørsammenslutning
 • en liste over oversættere, der føres af den lublinske translatørsammenslutning

Er der gratis adgang til databasen over polske oversættere?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Polen?

Databasen over statsautoriserede oversættere

Databasen over statsautoriserede oversættere gør det muligt at søge efter en oversætter eller tolk på grundlag af:

 • efternavn
 • type oversættelse
 • by
 • sprog

Databasen over statsautoriserede oversættere

Databasen over statsautoriserede oversættere gør det muligt at søge efter en oversætter eller tolk på grundlag af:

 • efternavn
 • by
 • sprog
 • specialitet (tolkning, litterær oversættelse, juridisk oversættelse).
Sidste opdatering: 07/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.