Juridiske oversættere og tolke

Slovakiet

Denne side giver et overblik over registret over slovakiske oversættere og tolke.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvad indeholder registret over slovakiske oversættere og tolke?

Registret over sagkyndige, tolke og oversættere, som føres af Slovakiets justitsministerium, indeholder bl.a. en del med "Tolke" og en del med "Oversættere". Her kan man finde oplysninger om de 1 341 oversættere og de 1 240 tolke, der i henhold til lov nr. 382/2004 om sagkyndige, tolke og oversættere og om ændring af visse love har autorisation til at arbejde som tolke eller oversættere, og som er opført i registret over sagkyndige, tolke og oversættere.

Registret over sagkyndige, tolke og oversættere omfatter to særskilte dele med henholdsvis tolke og oversættere. Databasen er kun tilgængelig på slovakisk.

Alle tolke og oversættere, der er opført i registret over sagkyndige, tolke og oversættere inden for det område, der svarer til den pågældendes arbejdssprog, må i forbindelse med tolkning eller oversættelse bruge den mærkning, der er fastsat af Slovakiets justitsministerium, nemlig tolke-/oversætterkortet og det officielle tolke-/oversætterstempel.

Er der gratis adgang til registret over tolke og oversættere?

Der er gratis adgang til registret og til søgning efter oversættere og tolke.

Sådan finder man en oversætter eller tolk i Slovakiet

Oplysninger om tolke og oversættere findes på det slovakiske justitsministeriums websted i afsnittet "Registre" under "Oversættere" eller "Tolke".

På denne side kan man søge efter kontaktoplysninger for oversættere og tolke (og eventuelt andre oplysninger om dem). Søgning efter en oversætter eller en tolk kan ske ud fra registreringsnummer, sprog, fornavn og efternavn, kommune, distrikt, region eller en kombination af disse kriterier. Når man har valgt en bestemt person fra resultatlisten, vises detaljerede oplysninger: kontaktoplysninger, rækkevidden af autorisationen til at arbejde som tolk/oversætter og startdatoen og i givet fald slutdatoen for autorisationens gyldighed, sanktioner pålagt i løbet af de seneste tre år i forbindelse med udøvelsen af hvervet med oplysninger om varigheden af et eventuelt forbud mod at arbejde som tolk/oversætter, oplysninger om en eventuel midlertidig suspension, herunder retsgrundlaget herfor, og start- og slutdatoerne for den midlertidige suspension, oplysninger om en eventuel indstilling af aktiviteterne, herunder start- og slutdatoerne for indstillingen, registreringsnummer og oplysninger om den nuværende situation med hensyn til ansvarsforsikring.

Relevante links

Register over tolke

Register over oversættere

Det slovakiske justitsministerium

Sidste opdatering: 29/09/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.