Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktjekkiskestiskengelskfranskmaltesiskpolskrumænsk er allerede oversat.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Slovakiet

Dette afsnit giver et kort overblik over de slovakiske oversætter- og tolkedatabaser.

Indholdet er leveret af
Slovakiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder databasen over slovakiske oversættere?

Den slovakiske oversætterdatabase indeholder oplysninger om 824 retsoversættere og 901 retstolke; den foreligger kun på slovakisk. Oversætterdatabasen vedligeholdes af det slovakiske justitsministerium.

Er der gratis adgang til den slovakiske oversætterdatabase?

Databasen giver gratis adgang til at læse og hente oplysninger om retsoversættere og retstolke.

Hvordan søger man efter en retsoversætter i Slovakiet?

Oplysninger om retsoversættere kan findes i registerafsnittet på webstedet for det slovakiske justitsministerium.

Tilknyttede links

Justitsministeriet

JASPI–database med juridiske oplysninger

Sidste opdatering: 25/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.