Juridiske oversættere og tolke

Slovenien

Denne side giver et overblik over databasen over slovenske retstolke.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Hvilke oplysninger indeholder det slovenske register over retstolke?

Justitsministeriet forvalter registret over retstolke. I det slovenske retssystem sondres der ikke mellem tolke og oversættere. Alle retstolke skal kunne levere tolke- og oversættelsestjenester.

Registret over retstolke indeholder følgende oplysninger, som er offentligt tilgængelige:

 • efternavn
 • fornavn
 • adresse
 • postnummer
 • by
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • sprog.

Registret indeholder også oplysninger, der ikke er tilgængelige for offentligheden:

 • den faglige titel
 • dato for udnævnelsen
 • erhverv
 • fødselsdato og fødested
 • personnummer (EMŠO)
 • data vedrørende beskæftigelse eller anden status.

Er der gratis adgang til databasen over slovenske retstolke?

Ja, der er gratis adgang til denne database.

Sådan finder man en retstolk i Slovenien

Man kan søge i databasen over retstolke ved hjælp af den overordnede søgefunktion, som gør det muligt at søge i alle offentligt tilgængelige data ved hjælp af følgende parametre:

 • fornavn
 • efternavn
 • by
 • telefonnummer
 • sprog.

Det er også muligt at begrænse søgeresultaterne ved at filtrere efter sprog (der kan kun vælges ét sprog).

Relevante links

Retstolke — register

Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.