Juridiske oversættere og tolke

Sverige

Her finder du hjælp til at finde en beskikket tolk eller translatør i Sverige.

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvilke oplysninger indeholder det svenske tolke- og translatørregister?

Den svenske database over beskikkede tolke og translatører ejes og vedligeholdes af Kammarkollegiet.

Databasen indeholder en liste over beskikkede tolke og translatører, som udelukkende er beskikkede til at tolke og oversætte til og fra svensk. En person kan have beskikkelse til flere sprog. En beskikket tolk kan ligeledes være beskikket inden for et bestemt kompetenceområde som retstolk og/eller medicinsk tolk.

Er adgangen til den svenske tolke- og translatørdatabase gratis?

Ja, adgangen til den svenske database over beskikkede tolke og translatører er gratis.

Hvordan søger man efter en beskikket tolk eller translatør i Sverige?

Tolke kan søges på sprog, særlige kompetenceområder, lokalområde eller efternavn. Translatører kan søges på sprog, amt (län), efternavn eller translatørnummer.

Sidste opdatering: 11/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.