Juridiske oversættere og tolke

Belgien

Her kan du finde oplysninger om, hvordan man finder en tolk eller en oversætter, der kan yde bistand i en retssag, om nødvendigt via et officielt websted.

Inhalt bereitgestellt von
Belgien

Hvordan finder jeg en oversætter i Belgien?

På nuværende tidspunkt har Belgien to centrale officielle databaser, den ene for juridiske eksperter og den anden for oversættere og tolke.

Disse databaser blev oprettet ved lov af 10. april 2014.

Deres officielle navne er som følger:

  • Le Registre national des experts judiciaires (det nationale register over juridiske eksperter)
  • Le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes (det nationale register over oversættere og tolke)

Loven trådte i kraft den 1. maj 2016.

Siden den 15. juni 2017 har disse registre stået til rådighed for de retslige myndigheder. Det betyder, at dommerkontorerne og anklagemyndigheden ikke længere vil føre lister over juridiske eksperter eller oversættere/tolke.

På et senere tidspunkt vil politiet også få adgang til disse registre.

På lang sigt vil alle frit kunne konsultere registret på le Justitsministeriets hjemmeside.

Relaterede links

Nationale registre over oversættere/tolke og retseksperter

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.