Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Niederlande

Šajā lapā ir sniegta informācija par zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrāciju Nīderlandē un minētā reģistra papildināšanu.

Inhalt bereitgestellt von
Niederlande

Zvērinātu tulku un tulkotāju likums (Wet beëdigde tolken en vertalers)

Nīderlandē piemēro Zvērinātu tiesas tulku un tulkotāju likumu (Wbtv). Tas nosaka normas un noteikumus zvērinātiem tulkiem, kuri sniedz pakalpojumus, mutiski tulkojot teikto no citas valodas, un zvērinātiem tulkotājiem, kuri sniedz pakalpojumus, rakstiski tulkojot tekstu no citas valodas.

Tulku un tulkotāju profesija ir brīvā profesija, kas nozīmē to, ka principā neatkarīgi no izglītības vai profesionālās pieredzes ikviens var sākt strādāt par neatkarīgu tulku vai tulkotāju. Jums nav jāreģistrējas Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā (Rbtv), lai strādātu šajā profesijā. Rbtv ir datubāze, kurā iekļauta detalizēta informācija par zvērinātiem tulkiem un tulkotājiem Nīderlandē, to pārvalda Zvērinātu tulku un tulkotāju birojs. Jums jābūt reģistrētam Rbtv, lai varētu strādāt par zvērinātu tulku vai tulkotāju. Uz reģistrāciju attiecas noteiktas prasības. Sīkāku informāciju skatīt Zvērinātu tulku un tulkotāju biroja tīmekļa vietnē.

Kāda informācija ir ietverta Nīderlandes reģistrā?

Saskaņā ar Wbtv 2. pantu, Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā ir ietverta šāda detalizēta informācija par katru tajā reģistrēto tulku vai tulkotāju:

  1. kontaktinformācija,
  2. tas, vai persona ir tulks vai tulkotājs,
  3. oriģinālvaloda(s) vai mērķvaloda(s), ar kurām tulks vai tulkotājs strādā, un
  4. jebkuras citas īpašas prasmes, ko tulks vai tulkotājs ir uzskatījis par lietderīgu norādīt reģistrā.

Kurš ir atbildīgs par reģistru?

Lai gan galīgā atbildība par reģistru ir Tieslietu un drošības ministram, to pārvalda Zvērinātu tulku un tulkotāju birojs (Wbtv birojs).

Vai piekļuve Nīderlandes tulku un tulkotāju reģistram ir bez maksas?

Nē, reģistrācija Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā ir par maksu. Sīkāku informāciju skatīt Zvērinātu tulku un tulkotāju biroja tīmekļa vietnē.

Kā atrast tulkotāju tieslietu jomā Nīderlandē

Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot vārdu vai valodu kombinācijas.

Papildu saites

Zvērinātu tulku un tulkotāju birojs

Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrs

Lapa atjaunināta: 16/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.